Nytt system for markedsinformasjon utsatt

Statnett har sammen med de andre nordiske systemoperatørene gjennomført et prosjekt for å etablere en tjeneste for innsending av data om utilgjengelig kapasitet i forbruk, produksjon eller transmisjon. Lanseringen av denne tjenesten er utsatt på ubestemt tid. Registrering om bruk av tjeneste for innsending av data er ikke pliktig for norske aktører inntil EUs tredje elmarkedspakke er innført.

I en tidligere melding varslet Statnett at aktørene var pliktige til å velge tjeneste innen 31. august. Dette er ikke riktig, denne plikten vil først oppstå når EUs tredje elmarkedspakke er innført i Norge. Statnett beklager at denne informasjonen var upresis.

 

Behovet for denne tjenesten er ikke aktuelt inntil det eventuelt etableres nye børser i det nordiske markedet.

 

Statnett vil komme tilbake med mer informasjon når behovet for tjenesten er reaktualisert.

Publisert - Sist oppdatert