Nordisk arbeid om finere tidsoppløsning

Det pågår et arbeid mellom de nordiske systemoperatørene for å finne løsninger for finere tidsoppløsning i energimarkedene.

Det er fremkommet enighet mellom systemoperatørene om at det er nødvendig for å jobbe for å etablere finere tidsoppløsning. Samtidig er det utfordrende å bli enige om tidsperspektiv og fremdriftsplan. Det er nødvendig med nordisk enighet, men for å sikre fremdriften, vurderer Statnett å initiere egne aktiviteter for om mulig få til en midlertidig nasjonal løsning. Dette vil eventuelt gå parallelt med det nordiske prosjektet.

 

Statnett vil undersøke muligheten for en intradag auksjon (justérauksjon), og vil sende ut et forslag på høring i midten av desember der vi foreslår en slik auksjon med kvartersoppløsning sammen med Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

 

Det er et ønske om aktiv deltagelse fra bransjen, og interesseorganisasjonene inviteres til å nominere deltagere til en liten referansegruppe som kan møte Statnett ca en gang per måned.

 

Se vedlagte informasjonsskriv om det nordiske prosjektet.

Publisert - Sist oppdatert