LARM blir Fifty MMS

Statnetts markedssystem endrer navn fra LARM til Fifty MMS. Tidligere LarmWeb blir FiftyWeb.

Statnett og Svenska kraftnät har siden starten av 2016 samarbeidet om felles utvikling og videreutvikling av regulerings- og markedsløsning for balansering av det det norske og svenske kraftsystemet. Samarbeidet startet ved at Svenska kraftnät kjøpte seg inn i Statnetts IT-systemløsning (kalt LARM) i desember 2015.

 

Systemet er nå videreutviklet slik at begge TSOer skal kunne bruke det. Samtidig endrer LARM navn til Fifty MMS (Market Management System), oppkalt etter frekvensen (50Hz) i det nordiske synkronområdet når det er i balanse. Fifty MMS gir oversikt over planer for produksjon og forbruk i nær sanntid, og beslutningsstøtte for å sikre kraftbalansen. Endring i forbruk møtes av endring av produksjon – noe som nå skjer mer automatisk enn tidligere. 

 

FiftyWeb (tidligere LARMweb) er kanalen som markedsaktørene kan bruke for kommunikasjon med sine respektive TSOer. Markedsaktørene kan som tidligere sende inn produksjonsplaner, systemdata, RK-anmeldinger og bud for de ulike markedene. Det er også tilgang til ulike rapporter og oversikter, f.eks. utførte reguleringer, produksjonsflyttinger, aktiveringer, og tilslag på bud. 

 

Den versjonen av Fifty MMS og FiftyWeb som skal settes i produksjon i slutten av august 2017 inneholder følgende nyheter:

 

  • Det vises priser i EUR i tillegg til lokal valuta.
  • RK-priser vil bli sendt ut så snart de er godkjent.
  • Justering av krav til obligatorisk innhold og kompletthet i meldinger med produksjonsplaner og systemdata. Meldinger kan nå inneholde data for flere døgn eller data for kun noen av de "ikke-låste" timene i et døgn, uten å bli avvist. Det er ikke behov for å gjøre endringer hos aktørene på grunn av dette

 

Løsningen planlegges lansert for markedsaktører i Sverige fra starten av oktober 2017.

 

FiftyWeb vil, som sin forgjenger LARMweb, være en løsning for mindre aktører, og en alternativ løsning for større aktører.

 

Pålogging vil som tidligere aksesseres gjennom Statnetts kundeportal.

 

Ved spørsmål om FiftyWeb-løsningen kan markedsaktørene henvende seg til Statnett på epost: fifty@statnett.no 

Publisert - Sist oppdatert