Høring på ENTSO-Es forslag til nye kapasitetsregioner

Alle systemansvarlige nettselskap (TSOer) i EU/EØS har utviklet et felles forslag for hvordan EU kan deles inn i ulike kapasitetsregioner. Kravet til å etablere slike regioner er fastsatt i Kommisjonens retningslinjer for kapasitetsallokering og flaskehalshåndtering, som trådte i kraft 14. august 2015.

ENTSO-E har utviklet et felles forslag for inndeling av Europa i kapasitetsregioner. Til og med 24. september har aktører og interessenter i Europa muligheten til å sende inn kommentarer til forslaget. Forslaget er tilgjengelig på ENTSO-Es hjemmeside , som også viser hvordan du som interessent skal gå fram for å sende inn kommentarer.

Bakgrunnen for forslaget om kapasitetsregioner er EUs nye regelverk for kraftmarkedet, Congestion Management and Capacity Allocation (CACM) som trådte i kraft i EU 14. august 2015.

Kommisjonens retningslinje, som er den første av de såkalte nettkoder som har trådt i kraft, inneholder blant annet krav til metoder for tildeling av kapasitet for spotmarkedet og intradag-markedet for elektrisitet og hvordan kapasiteten skal beregnes mellom budområder. Kommisjonens retningslinje fastsetter fristen for når de ulike funksjoner og metoder må være på plass. De nye reglene stiller krav til at alle EUs handelsgrenser skal tilhøre en spesiell kapasitetsregion, og at alle nettselskapene innen 14 november 2015 skal utvikle et felles forslag for inndeling i kapasitetsregioner som skal legges frem for de nasjonale tilsynsmyndigheter. Hver region vil da blant annet utvikle og anvende en felles metode for beregning og tildeling av nettkapasitet innenfor sin region.

Etter denne konsultasjonen med aktører og interessenter i Europa vil TSOene sende et endelig forslag til alle EUs energiregulatorer. De tar så en beslutning om regional inndeling. Vår norske regulator, Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE), forventes å ta en avgjørelse om saken 14 mai 2016.

Mer informasjon om nettkoder, finner du på " Statnetts hjemmeside "

Kontakt:
Kjell Arne Barmsnes 
Tlf: 23 90 33 97
epost: kjell.barmsnes@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert