Arrangementer

31. oktober

Forum for systemtjenester 31. oktober 2018 - Nydalen Allé 33, Oslo

Agenda kl.10.00-16.30

• Erfaringer fra systemdriften
• Vedtak for betaling av systemtjenester
• Nye retningslinjer for praktisering av systemansvaret
• Endring av vilkår for balansetjenester
• Rapportering fra arbeidsgrupper


Formål med dagen:
Invitere aktørene til dialog rundt problemstillinger knyttet til betaling for systemtjenester etter fos § 27 og utvikling av nye markedsløsninger og produkter

Påmeldingsfrist er 22. oktober. Link til påmelding og fullstendig agenda for møtet finner du ved å klikke på den røde pilen.

Statnett dekker ikke reisekostnader tilknyttet arrangementet. For å begrense arrangørkostnadene oppfordrer vi deltakerne om å varsle om evt. avmeldinger så tidlig som mulig.