Kundeportal

Kontakt

Spørsmål om ditt kundeforhold

Problemer med ekstranettjenestene?

Kommende arrangementer

03. september

Høringsmøte om endring av vilkår for balansemarkedene - Statnetts lokaler i Nydalen

Statnett har publisert varsler om endring og forslag til nye markedsvilkår for FCR-markedet, aFRR-markedet, regulerkraftmarkedet og regulerkraftopsjonsmarkedet. Les mer om høringen og hvordan sende innspill til oss her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Horinger-og-konsultasjoner/.

Vi arrangerer et høringsmøte den 3. september 2018 kl. 12-15 der vi informerer om forslagene som nå er ute på høring, svarer på spørsmål, og legger til rette for at norske aktører kan bidra med innspill. Med forbehold om antall påmeldte deltakere vil det være tilbud om å delta på møtet via Skype.

For påmelding og øvrige spørsmål knyttet til høringen, send epost til: martha.oberg@statnett.no.

24. oktober

Nasjonalt kraftsystemmøte -

Mer informasjon og detaljer kommer.

Se alle arrangementer

Nyheter