Kundeportal

Kontakt

Spørsmål om ditt kundeforhold

Problemer med ekstranettjenestene?

Kommende arrangementer

04. mai

Kraftsystemmøte region midt - Trondheim

Nettutviklingsplanen sendes på høring og vi arrangerer kraftsystemmøte i Trondheim.

Noen av punktene på agendaen:
- Veien mot neste generasjon kraftsystem - hvor står vi i dag?
- Status og planer for nettutbygging i regionene.
- Overordnede utviklingstrekk og flaskehalser.

Møtet avholdes på Quality Airport Hotel Værnes, Kjøpmannsgata 20

Velkommen!

09. mai

Kraftsystemmøte region sør og øst - Oslo

Nettutviklingsplanen sendes på høring og vi arrangerer kraftsystemmøte i Oslo.

Noen av punktene på agendaen:
- Veien mot neste generasjon kraftsystem - hvor står vi i dag?
- Status og planer for nettutbygging i regionene.
- Overordnede utviklingstrekk og flaskehalser.

Møtet avholdes på Radisson Blu Hotel Nydalen, Nydalsveien 33

Velkommen!

Se alle arrangementer

Nyheter