Kundeportal

Kontakt

Spørsmål om ditt kundeforhold

Problemer med ekstranettjenestene?

Kommende arrangementer

Bildet illustrer ved hjelp av vekt at det er en balansekunst å forsyne strømnettet med akkuratt like mye strøm som det brukes til enhver tid

16.-17. oktober

Todagerskurs i gr.l. kraftmarkedsforståelse - Nydalen Allé 33, Oslo

Målet med kurset er å gi en generell kraftmarkedsforståelse med utgangspunkt i Statnetts ansvar og roller. Vi er alle avhengig av et stabilt kraftsystem og det vil bli gitt en grunnleggende systemforståelse og hvordan kraftsystemet er organisert.

Både produksjon og forbruk svinger mer enn før og utfordrer kraftbalansen. For å opprettholde driftssikkerhet kreves fleksibilitet, kapasitet og velfungerende kraftmarkeder. Kraftsystemet er en balansekunst. Dette er tema som vil bli behandlet i tillegg til andre. Følg lenken (den røde pilen nede til høyre) for påmelding.

Velkommen!

24. oktober

Nasjonalt kraftsystemmøte -

Mer informasjon og detaljer kommer.

Se alle arrangementer

Nyheter