Systemdrifts- og markedsutviklingsplan

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2014-2020 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2020.

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen er et viktig bidrag i dialogen med bransjen og interessenter, knyttet til en videreutvikling av systemdrifts- og markedsløsninger. Nettutviklingsplanen (NUP) og SMUP representerer til sammen planer for realisering og drift av fremtidens kraftsystem. Vi opplever å ha hatt en god dialog med aktører underveis i prosessen.

Publisert - Sist oppdatert