Nordisk frekvensstabilitet

For å fortsatt sikre stabiliteten i det nordiske kraftsystemet fremover med endret produksjonsmiks og flere mellomlandsforbindelser, arbeider de nordiske TSOene med å utvikle ulike virkemidler for bruk i normaldrift og ved hendelser.

Det nordiske kraftsystemet gjennomgår store endringer med økt andel fornybar kraftproduksjon, mindre kjernekraft og flere mellomlandsforbindelser. Endringene medfører en økt risiko for svekkede frekvensstabilitetsmarginer og utfordrer dermed driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet.

 

Det gjennomføres et felles nordisk arbeid for å finne gode løsninger for å ivareta driftssikkerheten med nye utfordringer. Arbeidet er inndelt i følgende områder:

Frequency Containment Process (FCP)

Frequency quality

System inertia

Under frequency load shedding (UFLS)

 

Innenfor disse områdene pågår det flere nordiske og nasjonale prosjekter, som omfatter analyser, planlegging og implementering. Avhengig av prosjekt og fase, gjennomføres arbeidet i samarbeide mellom de nordiske TSO-ene og bransjen forøvrig (kraftprodusenter, industri, utstyrsprodusenter, bransjeorganisasjoner m.fl.).

 

Ut fra analysene trekkes følgende overgripende konklusjoner:

  1. Dagens krav til FCR (Frequency Containtment Reserve) må revideres, både for å forbedre frekvenskvalitet i normaldrift og for å sikre tilstrekkelig rask/stabil respons ved hendelser.
  2. Det er behov for løsninger for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi i systemet (høy import på HVDC forbindelser samtidig med stor andel vindkraft i Norden).
  3. Dagens BKF (automatisk, frekvensstyrt belastningsfrakobling) er ikke lenger tilstrekkelig. Det er behov for endringer for å redusere sannsynligheten for mørklegging dersom større hendelser inntreffer.

 

Leveranser og tidsplan

-          Implementering av nye krav til FCR (Frequency Containment Reserve), inklusive justering av respons og prekvalifisering av FCR leverandører

Analyse: Avsluttet Q4 2018
Planlegging: Q3 2018 – Q2 2019

Implementering: Q2 2019 – Q4 2020

 

-          Implementering av verktøy for å håndtere situasjoner med lav rotasjonsenergi ("inertia") i systemet. Aktuelle verktøy i første omgang er å redusere dimensjonerende feil i kraftsystemet, og implementere nye, raske reserver (FFR, Fast Frequency Reserves)

Analyse: Avsluttet Q3 2019
Planlegging og implementering: Q3 2019 – Q4 2020

 

-          Implementering av ny BFK-struktur (belastningsfrakobling)

Analyse: Avsluttet Q1 2017
Planlegging: Q2 2018 – Q1 2019

Implementering: Q1 2019 – Q4 2019

 

Det etterstrebes nordiske harmoniserte løsninger.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Statnett: Erik Alexander Jansson.

Tlf: +47 910 02 438

Email: alexander.jansson@statnett.no

 

Informasjon finnes også på ENTSO-E sin nettside: https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/#nordic

Publisert - Sist oppdatert