Markedsforordninger

Markedsforordningene består av tre nye regelsett som sammen skal legge til rette for utviklingen av verdens største og mest konkurransedyktige kraftmarked.

Capacity Allocation and Congestion Management (CACM)

Gjennom CACM innføres felles regler for intraday og day-ahead markeder i Europa i den hensikt å gi økt konkurranse, stabilitet og leveringssikkerhet.

 

Metode for produksjons- og lastdata iht CACM artikkel 16 (GLDPM)

Metode for når kapasitetsfastsettelsen skal være endelig iht. CACM artikkel 69 (Day Ahead Firmness Deadline)

Metode for felles nettmodel iht. CACM artikkel 17 (CGMM)

 

Forward Capacity Allocation (FCA)

FCA skal fremme utviklingen av likvide terminmarkeder i Europa gjennom å innføre like regler for utstedelse av finansielle og fysiske transmisjonsrettigheter.

 

 

Electricity Balancing (EB)

EB gir felles regler for balansering av kraftsystemet. Ambisjonen er at det meste av balansering skal flyttes fra et nasjonalt til et europeisk nivå, og at man på den måten skal få økt leveringssikkerhet og bedre utnyttelse av ressursene. 

Publisert - Sist oppdatert