Driftsforordninger

Driftsforordningen besto opprinnelig av 4 separate network codes, men EU-kommisjonen valgte å slå tre av disse sammen til en ny Guideline for System Operation (GL SO), mens den siste, Network Code on electricity emergency and restoration (ER) fortsatt er en selvstendig network code.

Innholdet i SO GL er delt i tre deler med følgende tematikker:

 

  • Driftssikkerhet - Operational security (OS): Definerer overordnet ansvar og regler for å opprettholde tilfredsstillende driftssikkerhet i systemet. Spesifiserer i tillegg avtaler og samarbeid mellom TSO'er, viktige nettbrukere (SGU) og underliggende netteiere. Denne delen stiller også krav til analyser og tiltaksplaner i kritiske driftssituasjoner.
  • Driftsplanlegging - Operational planning (OPS): Bestemmer felles metoder, prinsipper og tidsfrister for driftsplanlegging og driftssikkerhetsanalyser
  • Last- og frekvensstyring - Load-frequency control and reserves (LFCR): Inneholder regler for frekvensregulering, effektreserver og systemtjenester. Videre stilles det tekniske krav til responstider, volumer, kvalitet og verifisering av reserver. Denne delen omhandler også ansvarsfordeling og utveksling av reserver mellom TSO'er (i Norden og utenfor Norden).

 

ER-koden fastsetter kriterier for nødsituasjoner, blackout og gjenoppbygging av kraftforsyningen etter blackout. Koden stiller også krav til metoder, verktøy og samarbeid i nødsituasjoner og ved gjenoppbygging av normal forsyning.

 

En oppdatert status for alle network codes og guidelines finnes på ENTSO-E sine sider.

Publisert - Sist oppdatert