Driftsforordninger

Driftsforordningene består opprinnelig av 4 separate Network Codes, men EU-kommisjonen har nå bestemt at disse fire skal slås sammen til en ny Guideline for System Operation (GL SO). ENTSO-E har startet arbeidet med å sette sammen de tre første forskriftene, mens ER ligger noe etter i tid. Den vil bli inkludert dersom den blir ferdigbehandlet i tide.

De fire opprinnelige forordningene er:

 

  • Operational Security (OS) – Driftssikkerhet: Definerer overordnet ansvar og regler for å opprettholde tilfredsstillende driftssikkerhet i systemet.

 

  • Load-Frequency Control & Reserves (LFCR)  Frekvensregulering og reserver: Regler for frekvensregulering, effektreserver og systemtjenester

 

  • Operational Planning & Scheduling (OPS) – Driftsplanlegging: Bestemmer felles metoder, prinsipper og tidsfrister for driftsplanlegging og driftssikkerhetsanalyser

 

  • Emergency and Restoration (ER) – Nødsituasjoner og gjenoppbygging: Kriterier for nødsituasjoner, blackout og gjenoppbygging av kraftforsyningen etter blackout

 

 

Forventet tidspunkt for implementering for den sammenslåtte retningslinjen er foreløpig satt til Q3/2016.

 

Publisert - Sist oppdatert