Balansering av det nordiske kraftsystemet

De fem nordiske systemoperatørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om utviklingen om et nytt nordisk balanseringskonsept.

Et kraftsystem i endring innebærer mer uregulert fornybar kraftproduksjon og endringer i forbruksmønstre. Dette betyr at det er et økende behov for fleksibilitet og bedre kontroll med ubalansene i kraftsystemet. Det nye nordiske balanseringskonseptet sikrer dette.

 

Samarbeidsavtalen trekker opp roller og ansvar for systemoperatørene. Den forplikter de fem systemoperatørene til et felles veikart for implementering av det nye balanseringskonseptet og felles balanseringsmarkeder. Avtalen skisserer også veien frem mot utviklingen av nye markedsplattformer som støtter felles markeder og oppgaver i den nye balanseringsstrukturen.

 

Her kan du lese avtalen mellom de fem systemoperatørene Svenska kraftnät, Fingrid, Kraftnät Åland, Energinet og Statnett.

Publisert - Sist oppdatert