Lastfølging

Forskrift om systemansvaret sier at "Systemansvarlig kan framskynde eller utsette planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter. Systemansvarlig skal betale for de tap dette påfører produsenten".

Systemtjenesten lastfølging (kvartersflytting) innebærer en framskynding eller utsettelse av planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter med den hensikt å få bedre samsvar mellom planlagt produksjon og forventet forbruksutvikling. Dagens markedsløsninger gir balanse for hver time, men det kan likevel bli store ubalanser innenfor timene. Spesielt i perioder med store endringer i totalt forbruk (inkl. utveksling mot utlandet) kan dette medføre problemer for kraftsystemet. Det er da behov for å sikre balansen bedre også innenfor timen.

 

Dersom man ønsker kvartersflytting frem i tid, skal Landssentralen informere aktøren minst 30 minutter før planlagt produksjonsendring. Tjenesten og betalingen for denne er i dag samordnet i Norden, hvilket også innebærer at alle nordiske TSOer er med å betale for dette.

Publisert - Sist oppdatert