Virkemidler for å sikre energibalanse (SAKS):

Statnett har, som systemansvarlig, ansvaret for å ivareta momentan balanse i kraftsystemet. Til dette har Statnett etablert en rekke virkemidler (system- og balansetjenester).

I tillegg har Statnett, gjennom systemansvarsforskriften (§ 22 a), fått ansvar for å utrede og utvikle virkemidler for håndtering av svært anstrengte kraftsituasjoner (forkortet SAKS). Svært anstrengte kraftsituasjoner oppstår når det blir knapphet på kraft.

 

Statnett har en rekke virkemidler for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner, og for ordinære driftsituasjoner kan følgende tiltak iverksettes:

 

  1. Opprette separat Elspotområde
  2. Innhente detaljert informasjon fra aktørene
  3. Gi mer detaljert informasjon til aktørene (i engrosmarkedet)
  4. Avlyse revisjoner
  5. Informasjonskampanje rettet mot allmennheten
  6. Systemvern og/eller reservekomponenter for å øke importkapasiteten til området, f.eks transformatorer eller kondensatorbatteri.
  7. Utkobling av kjeler som ikke allerede er koblet ut.
  8. Driftskobling med redusert driftssikkerhet.Det er Statnett som beslutter iverksettelse av tiltak 1-8 ut fra en samlet vurdering i hvert enkelt tilfelle. Generelt blir bruken styrt av forskrift om systemansvar.

 

Skulle tiltak 1-8 ikke være tilstrekkelig for å håndtere kraftsituasjonen, kan Statnett iverksette SAKS-tiltak. Dette krever godkjenning fra NVE. Følgende SAKS-tiltak kan iverksettes:

  • Innløsning av energiopsjoner
  • Igangsetting av reservekraftverk
Publisert - Sist oppdatert