Høringsdokumenter

Forslag til retningslinjer for utøvelse av systemansvaret på høring

 

Dokumentene på denne siden er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvar i kraftsystemet § 28a om retningslinjer. Omfanget av bestemmelser som skal omfattes av retningslinjer vil gradvis bli utvidet etter hvert som nye bestemmelser i systemansvarsforskriften blir omfattet av krav om retningslinjer.

Retningslinjene vil også bli utvidet og oppdatert for å legge til rette for fremtidige EØS-rettslige
forpliktelser.


Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. Retningslinjene for de enkelte
bestemmelsene skal høres med aktørene i bransjen og godkjennes av NVE.

 

 

Listen nedenfor viser hvilke paragrafer som har retningslinjer til høring - klikk på en paragraf for tilgang til relevant høringsdokument.

 

Etter endt høringsperiode gjøres høringsuttalelser samt opprinnelig høringsdokument tilgjengelig nederst i listen her på siden.

Fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21

Høring av retningslinjer til systemansvaret - fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21

Følgende dokument er systemansvarliges utkast til retningslinjer for ovennevnte bestemmelser. Det er det konkrete innholdet i utkastet til disse som kan kommenteres.

 

Klikk her for å åpne Høringsdokument - fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b, 14a og 21 (18/01329-1

    Vedlegg til høringsdokument - fos § 14a - Fosweb parameterlister 


Vi ber om at kommentarer til forslaget om nye retningslinjer for overnevnte bestemmelser sendes systemansvarlig innen 1.2.2019.


Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Høringsinnspillet bør derfor være på en form som muliggjør slik publisering.


Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/01329.

Tidligere høringsutkast - fos § 22. Feilanalyse og statistikk

Høring av retningslinjer til systemansvaret - § 22 om feilanalyse og statistikk

Systemansvarliges opprinnelig distribuerte utkast til retningslinjer for § 22 om feilanalyse og statistikk:

    Høringsdokument - Fos § 22 om feilanalyse og statistikk (18/00896-1)

 

Innkomne svar etter endt høringsperiode (1.10.2018):

    Høringsuttalelse - retningslinjer, fos § 22 - Agder Energi Nett AS

    Høringsuttalelse - retningslinjer, fos § 22 - EnergiNorge 

    Høringsuttalelse - retningslinjer, fos § 22 - Hydro Energi AS