Høringsdokumenter

Forslag til retningslinjer for utøvelse av systemansvaret på høring

 

Dokumentene på denne siden er utarbeidet for å oppfylle forskrift om systemansvar i kraftsystemet § 28a om retningslinjer. Omfanget av bestemmelser som skal omfattes av retningslinjer vil gradvis bli utvidet etter hvert som nye bestemmelser i systemansvarsforskriften blir omfattet av krav om retningslinjer.

Retningslinjene vil også bli utvidet og oppdatert for å legge til rette for fremtidige EØS-rettslige
forpliktelser.


Det er Statnett som systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. Retningslinjene for de enkelte
bestemmelsene skal høres med aktørene i bransjen og godkjennes av NVE.

 

Listen nedenfor viser hvilke paragrafer som har retningslinjer til høring - klikk på en paragraf for tilgang til relevant høringsdokument.

Fos § 22. Feilanalyse og statistikk

Høring av retningslinjer til systemansvaret - § 22 om feilanalyse og statistikk

Følgende dokument er systemansvarliges utkast til retningslinjer for § 22 om feilanalyse og statistikk. Det er det konkrete innholdet i utkastet til disse som kan kommenteres.

 

Klikk her for å åpne Høringsdokument - Fos § 22 om feilanalyse og statistikk (18/00896-1)

 


Vi ber om at kommentarer til forslaget om nye retningslinjer for § 22 sendes systemansvarlig innen 1.10.2018.

 

Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, og merkes med referanse 18/00896.