Ofte stilte spørsmål - tilgang til Fosweb

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål på tvers av Fosweb modulene Kraftsystemdata, Driftsstans og Fasitrapportering.

 

Se også http://www.statnett.no/Fosweb for generell informasjon.

2-faktor pålogging - hva innebærer det?

Informasjon om 2-faktor pålogging i Fosweb

 

Ny påloggingsmetode blir etter planen satt i drift uke 25. Konkret tidspunkt vil bli annonsert i Fosweb og på http://www.statnett.no/Fosweb.

 

For deg som Fosweb-bruker medfører endringen følgende:     

 

Innlogging

Som i dag - via http://www.statnett.no/Fosweb eller https://fos.statnett.no

 

Brukernavn/passord

Nåværende brukernavn og passord vil ikke lenger fungere. Ditt nye brukernavn vil være din registrerte epostadresse i Fosweb.

I tillegg til brukernavn/passord kreves det engangskode mottatt via SMS (til registrert mobilnummer) for å logge inn.

 

Ved første gangs innlogging må du opprette et passord ved å følge denne oppskriften:Fosweb2faktorInnlogging

 

Endring av brukerdata og tilganger til de tre modulene i Fosweb

Håndteres av lokal kundeadministrator – tilsvarende som i dag.

Merk allikevel at endring av navn og mobilnummer, samt opprettelse av nye brukere, ikke vil gå momentant slik det gjør i dag. Det skyldes at denne type oppdateringer må behandles manuelt i Statnett. Slike endringer vil dermed kunne ta inntil ett døgn før de har effekt.

 

Sletting av gamle Fosweb-brukere

Det finnes et antall brukere i Fosweb som ikke har vært innlogget på lengre tid. Ved innføring av 2-faktor vil brukere som mangler mobilnummer og/eller som ikke har vært innlogget de siste 6 måneder IKKE bli kopiert over til ny brukerdatabase.

 

Har du vært innlogget iløpet av de siste 6 måneder - men ikke har registrert mobilnummer - vil brukeren din videreføres, men du får ikke logget inn uten å ha registrert mobilnummer. Registrering av mobilnummer eller (gjen)opprettelse av brukere gjøres av din lokale kundeadministrator.

 

Dersom du ikke vet hvem som er din lokale kundeadministrator, eller har andre spørsmål, kan du kontakte fos@statnett.no.

2-faktor pålogging - hvordan endrer jeg passord?

Første gang du logger på via 2-faktorløsningen må du sette nytt passord da ditt gamle passord ikke lenger vil være gyldig. 

 

For å opprette/tilbakestille passord følger du denne linken: https://reset.statnett.no/

 
(Det er forutsatt at du allerede har en registrert Fosweb-bruker. Dersom du ikke har bruker må du kontakte din lokale brukeradministrator for Fosweb.)


Hvordan tilbakestille passord: 
Du oppgir først din registrerte epostadresse, så de fire siste siffer i ditt mobilnummer. Oppgi deretter engangskoden som du mottar, og du kommer til dialogen der du kan registrere ønsket passord.


Merk at passordet må tilfredsstille følgende kriterier for å bli godkjent: 

Minimum 8 tegn - og disse må være fra følgende tre av fire kategorier:

  • store bokstaver (A-Z)
  • små bokstaver (a-z)
  • ett eller flere siffer (0-9)
  • ikke-alfabetiske tegn (!»#%.....)


Se steg-for-steg beskrivelse med skjermbilder her.Hva gjør jeg hvis jeg har glemt passordet?

Følg samme dialog som da du opprettet nytt passord - https://reset.statnett.no/


*Merk at du ikke kan endre passord oftere enn én gang pr 24 timer.*


Kontakt fos@statnett.no ved behov for hjelp.


2-faktor pålogging - hvilke endringer blir det i brukeradministrasjon?

Administrasjon av brukere vil bli noe påvirket av innføringen av 2-faktor innlogging i Fosweb:

 

Brukernavn

Tidligere brukernavn erstattes av epostadresse.

Opprinnelig passord blir ugyldig, og brukeren må opprette nytt - se også Fosweb2faktorInnlogging.pdf.

 

Endring av brukere i Fosweb brukeradministrasjon

Endring av navn og telefonnummer samt opprettelse av nye brukere vil ikke gå momentant slik det gjør i dag, da en slik endring må innom et manuelt steg internt i Statnett. Slike endringer kan ta inntil ett døgn. I listevisningen i Foswebs brukeradministrasjon vil det være et info-symbol () helt til høyre pr rad som forklarer eventuell status på den aktuelle endringen for en bruker.

 

Endring av roller og rettigheter i Fosweb vil skje momentant tilsvarende som idag.

 

Enkelte parametre/valg er tatt bort

- Sette bruker til Aktiv/Inaktiv

- Valg om at bruker må lage nytt passord ved neste pålogging

- Mulighet for endring av passord inne i Fosweb

 

 

Dersom du skulle ha spørsmål kan du henvende deg til fos@statnett.no.

Hva må jeg vite om roller og ansvar i fos?

Systemansvarlig forholder seg til komponentens konsesjonær.

 

Med konsesjonær menes selskapet som innehar anleggskonsesjon på en komponent. Komponentens konsesjonær er ansvarlig for at korrekte anleggsdata for komponenten innmeldes og bekreftes i Fosweb.

 

Komponentens konsesjonær kan i Foswebs brukeradministrasjon delegere den praktiske innmeldingen av anleggsdata til et annet selskap, men systemansvarlig forholder seg altså kun til komponentens konsesjonær.

 

Den økonomiske eier av en komponent er ikke relevant i innmeldingssammenheng.

Hvordan får jeg tilgang til Fosweb?

Dersom du vet at det allerede finnes Fosweb-brukere i selskapet der du jobber, tar du kontakt med vedkommende (brukeradministrator) for å få opprettet en brukerkonto.

- eller:

Send en forespørsel til fos@statnett.no.

Jeg ser ikke det jeg forventer når jeg logger på?

Dersom du savner tilgang til en modul - som Driftsstans eller FASIT-rapportering - ta da kontakt med din lokale Fosweb-brukeradministrator. Om du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, send en e-post til adressen nedenfor.

 

Andre problemer med visning kan være knyttet til nettleseren du bruker.

Portalen baserer seg på nyeste teknologi og standarder, og vi oppfordrer derfor alle til å oppgradere til siste versjon av benyttede nettlesere.

 

Ved bruk av eldre nettlesere vil man kunne oppleve redusert funksjonalitet eller utilsiktede mangler ved presentasjon av informasjon. Dersom du opplever dette, vennligst kontakt din IT-ansvarlige.

 

Dersom problemet vedvarer, henvend deg til fos@statnett.no.

Hvordan får jeg tilgang til moduler som Driftsstans og FASIT-rapportering?


For å få tilgang til de ulike moduler (som Driftsstans og FASIT-rapportering), må du kontakte din lokale administrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker.

 

FASIT-rapportering: Enkelte selskaper lar eksterne rapportere for seg - les Delegér myndighet under Brukeradministrasjon på siden for Ofte stilte spørsmål.

 

Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

Brukeradministrasjon: Hvordan legger jeg til eller redigerer en bruker?

Dersom du har rolle som brukeradministrator, kan du opprette og redigere Fosweb-brukere i ditt eget selskap:


Etter å ha logget på finner du denne funksjonen ved å klikke på brukernavn øverst til høyre og velge 'Brukeradministrasjon'.

Fosweb_Brukeradministrasjon_20141217

 

Opprett bruker

Klikk 'Ny bruker'. Under fanen 'Personlig info' oppgis et unikt brukernavn, brukerens fulle navn, en epost-adresse (som ikke er registrert på andre brukere), mobilnummer (med landskode i separat felt), samt et passord på minst 8 tegn. 

Velg deretter en såkalt primær rolle for brukeren. (Dersom du velger 'Kundeadministrator' vil brukeren få tilsvarende rettigheter som deg selv.)

 

Du bør normalt pålegge brukeren å endre passord ved neste pålogging. 

 

Merk at administrator selv må formidle at ny bruker er opprettet til rette vedkommende, som kan få tilgang ved å velge 'Glemt passord' fra Foswebs påloggingsside. Følg dialog etter å ha oppgitt epostadresse. Alternativt kan brukernavn og eventuelt førstegangspassord kommuniseres til den som skal logge seg på med den nye brukeren.

 

Tilganger

Under fanen 'Tilganger' gir du brukeren tilgang til de ulike modulene i Fosweb. Hver modul har en hjelpetekst med forklaring på de aktuelle rollene. En bruker må gis tilgang til minst én modul.

 

Dersom ditt selskap har fått delegert tilgangsrettigheter for andre selskaper, vil disse selskapene være synlige i denne fanen. Hvis en bruker i ditt selskap skal kunne opptre på vegne av et annet selskap, velges dette fra denne listen. Se også avsnittet Delegér myndighet nedenfor.  

 

Redigér bruker

Hvis du klikker på en eksisterende bruker i listen, åpnes en dialog for redigering. Her vil du ikke ha mulighet til å endre brukernavn. De øvrige feltene er åpne for endring, som ved opprettelse av bruker.

I tillegg er det mulig å slette brukeren herfra. Feltet "Aktiv" kan brukes dersom det er ønskelig å sette en bruker inaktiv uten å slette vedkommende.

 

Delegér myndighet

Fosweb gir mulighet for å la en ekstern bruker opptre på vegne av ditt selskap. Dette kan være aktuelt eksempelvis ved innmelding av produksjonsanleggdata eller FASIT-rapportering. 

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).

 

Alternativt kan du henvende deg til fos@statnett.no for hjelp til å sette opp denne type tilgang.

 

 

Dersom du har spørsmål, send en epost til fos@statnett.no.

Hvordan gir jeg en ekstern bruker tilgang til å registrere/rapportere data på vegne av mitt selskap?

Fosweb gir mulighet for å la en bruker opptre på vegne av ditt selskap.

 

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker er i prinsippet enkelt, men forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).