Ofte stilte spørsmål - tilgang til Fosweb

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål på tvers av Fosweb modulene Kraftsystemdata, Driftsstans og Fasitrapportering.

Hva må jeg vite om roller og ansvar i fos?

Systemansvarlig forholder seg til komponentens konsesjonær.

 

Med konsesjonær menes selskapet som innehar anleggskonsesjon på en komponent. Komponentens konsesjonær er ansvarlig for at korrekte anleggsdata for komponenten innmeldes og bekreftes i Fosweb.

 

Komponentens konsesjonær kan i Foswebs brukeradministrasjon delegere den praktiske innmeldingen av anleggsdata til et annet selskap, men systemansvarlig forholder seg altså kun til komponentens konsesjonær.

 

Den økonomiske eier av en komponent er ikke relevant i innmeldingssammenheng.

Hvordan får jeg tilgang til Fosweb?

Dersom du vet at det allerede finnes Fosweb-brukere i selskapet der du jobber, tar du kontakt med vedkommende (brukeradministrator) for å få opprettet en brukerkonto.

- eller:

Send en forespørsel til fos@statnett.no.

Jeg ser ikke det jeg forventer når jeg logger på?

Dersom du savner tilgang til en modul - som Driftsstans eller FASIT-rapportering - ta da kontakt med din lokale Fosweb-brukeradministrator. Om du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, send en e-post til adressen nedenfor.

 

Andre problemer med visning kan være knyttet til nettleseren du bruker.

Portalen baserer seg på nyeste teknologi og standarder, og vi oppfordrer derfor alle til å oppgradere til siste versjon av benyttede nettlesere.

 

Ved bruk av eldre nettlesere vil man kunne oppleve redusert funksjonalitet eller utilsiktede mangler ved presentasjon av informasjon. Dersom du opplever dette, vennligst kontakt din IT-ansvarlige.

 

Dersom problemet vedvarer, henvend deg til fos@statnett.no.

Hvordan får jeg tilgang til moduler som Driftsstans og FASIT-rapportering?


For å få tilgang til de ulike moduler (som Driftsstans og FASIT-rapportering), må du kontakte din lokale administrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker.

 

FASIT-rapportering: Enkelte selskaper lar eksterne rapportere for seg - les Delegér myndighet under Brukeradministrasjon på siden for Ofte stilte spørsmål.

 

Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

Brukeradministrasjon: Hvordan legger jeg til eller redigerer en bruker?

Dersom du har rolle som brukeradministrator, kan du opprette og redigere Fosweb-brukere (i ditt eget selskap):


Etter å ha logget på finner du denne funksjonen ved å klikke på brukernavn øverst til høyre og velge 'Brukeradministrasjon'.

Fosweb_Brukeradministrasjon_20141217

 

Opprett bruker

Klikk 'Ny bruker'. Oppgi et unikt brukernavn, brukerens fulle navn, en epost-adresse (som ikke er registrert på andre brukere), samt et passord på minst 8 tegn. 

Velg deretter en såkalt primær rolle for brukeren. (Dersom du velger 'Kundeadministrator' vil brukeren få tilsvarende rettigheter som deg selv.)

 

Du bør normalt pålegge brukeren å endre passord ved neste pålogging. 

 

Merk at administrator selv må kommunisere brukernavn og eventuelt førstegangspassord til vedkommende som skal logge seg på med den nye brukeren.

 

Tilganger

Under 'Tilganger' gir du brukeren tilgang til de ulike modulene i Fosweb:

Kraftsystemdata: Har rettigheter til å se og oppdatere kraftsystemdata

FASIT-rapportering: Har rettigheter til å registrere feil (FASIT) 

Driftsstans: Har rettigheter til å legge inn søknad om driftsstans

 

Brukeradministrator kan velge å lagre egen bruker uten aktiverte tilganger.

 

Rediger bruker

Hvis du klikker på en eksisterende bruker i listen, åpnes en dialog for redigering. Her vil du ikke ha mulighet til å endre brukernavn eller primær rolle. De øvrige feltene er åpne for endring, som ved opprettelse av bruker.

I tillegg er det mulig å slette brukeren herfra. Feltet "Aktiv" kan brukes dersom det er ønskelig å sette en bruker inaktiv uten å slette vedkommende.

 

Delegér myndighet

Fosweb gir mulighet for å la en ekstern bruker opptre på vegne av ditt selskap. Dette kan være aktuelt eksempelvis ved innmelding av produksjonsanleggdata eller FASIT-rapportering. 

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).

 

 

Dersom du har spørsmål, send en epost til fos@statnett.no.

Hvordan gir jeg en ekstern bruker tilgang til å registrere/rapportere data på vegne av mitt selskap?

Fosweb gir mulighet for å la en bruker opptre på vegne av ditt selskap.

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker er i prinsippet enkelt, men forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).