Hva er nytt i Kraftsystemdata?

Fosweb er i kontinuerlig utvikling, og ny funksjonalitet vil bli gjort tilgjengelig etter hvert som den ferdigstilles. Den nyeste versjonen av Fosweb innehar følgende endringer:

Produksjonsanlegg

Alle typer produksjonsanlegg kan nå registreres i Fosweb. Dersom du har meldt inn data tidligere, vil disse være tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving. For å lette utfylling er rikelig med hjelpetekster knyttet til datafeltene, i tillegg er det utarbeidet nyttige parameterveiledere (PDF)  - se Veiledersiden.

 

 

Kompenseringsanlegg

Kompenseringsanlegg av type shuntbatteri, shuntreaktor og fasekompensator kan nå registreres i Fosweb. I tillegg til å være tilgjengelig fra menybåndet, vil stasjonsvisningene ha en egen fane for kompenseringsanlegg. Dersom du har meldt inn data tidligere, vil disse være tilgjengelig for komplettering og kvalitetsheving.

 

 

Transformator - endringer i visning

Basisdata er nå delt i to avsnitt: Det øverste - Plassering - ivaretar informasjon om funksjonalitet. De øvrige avsnitt dekker informasjon om transformatoren som individ/komponent. Disse endringene tilrettelegger for at trafoindivider kan endre plassering/stasjon i kraftsystemet på en hensiktsmessig måte (dvs. uten at data må slettes og legges inn påny). 

 

 

Utfyllingsindikator

Ny funksjonalitet i Fosweb gjør det enklere å se status for kvalitetssikring av data. Øverst i listevisninger ser du nå en egen utfyllings-indikator. I tillegg er det opprettet en egen 'Kvalitetssikret'-kolonne som angir om ditt selskap har komponenter som har behov for kvalitetssikring. Forsiden viser dessuten samlet status under avsnittet Oppgaveliste.

 

 

Meld inn objekt direkte fra visning

Meld inn en endring direkte fra komponentens detaljbilde – når en endring på en komponent er ferdig utfylt, kan du nå melde den inn til systemansvarlig samtidig som du lagrer endringen.

 

 

Forenklet konsesjonærskifte på Stasjon - Felt

Du kan nå foreta konsesjonærskifte på samtlige egne anleggsdeler i én operasjon 
(tidligere var det påkrevet å gjøre dette per komponent).

 

 

Brukeradministrasjon

Tilgang til funksjonalitet i Fosweb er nå kun modulorientert (dvs. for Driftsstans, Kraftsystemdata og FASIT-rapportering). Alle brukere har i utgangspunktet tilgang til kraftsystemdata.

 

 

'På-vegne-av'-funksjonalitet (delegering av Fosweb-myndighet)

Såfremt det er avtalt mellom konsesjonærene, er det nå mulig å tillate andre konsesjonærer å fylle ut i Fosweb på vegne av ditt eget selskap.

 

 

Kraftsystemutredninger (KSU)

Fosweb klargjøres for at utredningsansvarlige konsesjonærer skal kunne gis nødvendig utvidet innsyn i data.

 

 

 

Den nye versjonen innebærer i tillegg en rekke forbedringer, samt feilrettinger.

 

Publisert - Sist oppdatert