Ofte stilte spørsmål

Fosweb - konsesjonærenes kontaktpunkt til systemansvarlig  Logg på Fosweb

 

 

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål, samt bakgrunnsinformasjon.

 

  Les mer om innrapportering av kraftsystemdata
  Les mer om innrapportering av produksjonsanlegg

 

Generell informasjon finner du på statnett.no/Fosweb/

Dersom du har spørsmål du ikke finner svar på, kontakt oss på fos@statnett.no

Hva må jeg vite om roller og ansvar i fos?

Systemansvarlig forholder seg til komponentens konsesjonær.

 

Med konsesjonær menes selskapet som innehar anleggskonsesjon på en komponent. Komponentens konsesjonær er ansvarlig for at korrekte anleggsdata for komponenten innmeldes og bekreftes i Fosweb.

 

Komponentens konsesjonær kan i Foswebs brukeradministrasjon delegere den praktiske innmeldingen av anleggsdata til et annet selskap, men systemansvarlig forholder seg altså kun til komponentens konsesjonær.

 

Den økonomiske eier av en komponent er ikke relevant i innmeldingssammenheng.

Hvordan får jeg tilgang til Fosweb?

Dersom du vet at det allerede finnes Fosweb-brukere i selskapet der du jobber, tar du kontakt med vedkommende (brukeradministrator) for å få opprettet en brukerkonto.

- eller:

Send en forespørsel til fos@statnett.no.

Jeg ser ikke det jeg forventer når jeg logger på?

Dersom du savner tilgang til en modul - som Driftsstans eller FASIT-rapportering - ta da kontakt med din lokale Fosweb-brukeradministrator. Om du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, send en e-post til adressen nedenfor.

 

Andre problemer med visning kan være knyttet til nettleseren du bruker.

Portalen baserer seg på nyeste teknologi og standarder, og vi oppfordrer derfor alle til å oppgradere til siste versjon av benyttede nettlesere.

 

Ved bruk av eldre nettlesere vil man kunne oppleve redusert funksjonalitet eller utilsiktede mangler ved presentasjon av informasjon. Dersom du opplever dette, vennligst kontakt din IT-ansvarlige.

 

Dersom problemet vedvarer, henvend deg til fos@statnett.no.

Hvordan får jeg tilgang til moduler som Driftsstans og FASIT-rapportering?


For å få tilgang til de ulike moduler (som Driftsstans og FASIT-rapportering), må du kontakte din lokale administrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker.

 

FASIT-rapportering: Enkelte selskaper lar eksterne rapportere for seg - les Delegér myndighet under Brukeradministrasjon på siden for Ofte stilte spørsmål.

 

Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

Brukeradministrasjon: Hvordan legger jeg til eller redigerer en bruker?

Dersom du har rolle som brukeradministrator, kan du opprette og redigere Fosweb-brukere (i ditt eget selskap):


Etter å ha logget på finner du denne funksjonen ved å klikke på brukernavn øverst til høyre og velge 'Brukeradministrasjon'.

Fosweb_Brukeradministrasjon_20141217

 

Opprett bruker

Klikk 'Ny bruker'. Oppgi et unikt brukernavn, brukerens fulle navn, en epost-adresse (som ikke er registrert på andre brukere), samt et passord på minst 8 tegn. 

Velg deretter en såkalt primær rolle for brukeren. (Dersom du velger 'Kundeadministrator' vil brukeren få tilsvarende rettigheter som deg selv.)

 

Du bør normalt pålegge brukeren å endre passord ved neste pålogging. 

 

Merk at administrator selv må kommunisere brukernavn og eventuelt førstegangspassord til vedkommende som skal logge seg på med den nye brukeren.

 

Tilganger

Under 'Tilganger' gir du brukeren tilgang til de ulike modulene i Fosweb:

Kraftsystemdata: Har rettigheter til å se og oppdatere kraftsystemdata

FASIT-rapportering: Har rettigheter til å registrere feil (FASIT) 

Driftsstans: Har rettigheter til å legge inn søknad om driftsstans

 

Brukeradministrator kan velge å lagre egen bruker uten aktiverte tilganger.

 

Rediger bruker

Hvis du klikker på en eksisterende bruker i listen, åpnes en dialog for redigering. Her vil du ikke ha mulighet til å endre brukernavn eller primær rolle. De øvrige feltene er åpne for endring, som ved opprettelse av bruker.

I tillegg er det mulig å slette brukeren herfra. Feltet "Aktiv" kan brukes dersom det er ønskelig å sette en bruker inaktiv uten å slette vedkommende.

 

Delegér myndighet

Fosweb gir mulighet for å la en ekstern bruker opptre på vegne av ditt selskap. Dette kan være aktuelt eksempelvis ved innmelding av produksjonsanleggdata eller FASIT-rapportering. 

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).

 

 

Dersom du har spørsmål, send en epost til fos@statnett.no.

Hvordan gir jeg en ekstern bruker tilgang til å registrere/rapportere data på vegne av mitt selskap?

Fosweb gir mulighet for å la en bruker opptre på vegne av ditt selskap.

Å sette opp 'på vegne av'-tilgang for en ekstern bruker er i prinsippet enkelt, men forutsetter noe brukeradministrasjon i begge involverte selskap.

 

Se steg-for-steg beskrivelse i Fosweb - på-vegne-av-funksjonalitet - brukerveiledning (PDF).

Hvordan melder jeg inn kraftsystemdata?

Rapportering/innmelding av kraftsystemdata (iht. fos § 14a) gjøres kun i Fosweb.

 

Les mer på Fosweb: Kraftsystemdata


På samme side finner du også en samling nyttige veiledere som kan være til nytte ved forberedelser og utfylling.

Hvor finner jeg forklaring på de ulike parametre som etterspørres?

Kraftsystemdata: Hvordan melder jeg inn GIS-data?

Statnett benytter ArcGIS (fra ESRI), og foretrekker at anleggskonsesjonærer med samme system oversender geografiske data på ESRI-formatet Shape. 

 

Anleggskonsesjonærer som har et annet geografisk informasjonssystem oversender sine geografiske data på SOSI format, versjon 3,4. 


Stasjonsanlegg: Det er tilstrekkelig med en geografisk posisjonering av selve stasjonen. Det kreves ikke en posisjonering av anleggene innenfor stasjonsområdet. 


Ledningsanlegg: Det er tilstrekkelig å angi posisjonen til knekkpunktene (der ledningen endrer retning). Statnett ønsker en geografisk posisjonering av alle mastepunktene dersom dette lar seg framskaffe uten større merarbeid.

Produksjonsanlegg: Hvilke anlegg skal det rapporteres kraftsystemdata for?

Transformatordata: Hvordan legger jeg til en oljeprøve?

Slik legger du til en oljeprøve, etter først å ha valgt relevant transformator fra listen (det forutsettes også at du har aktivert en relevant innmelding):

 

Ved å åpne avsnittet/panelet 'Oljeprøver' får du oversikt over prøverapporter som evt allerede er lagt inn. 

 

Klikk på knappen 'Legg til ny oljeprøve' for å legge inn data fra en rapport.

Det er lagt opp til å kunne lese inn data direkte fra en rapport-PDF (i visse formater). Dersom du bruker opplasting, påse at alle felt viser korrekte data slik de fremkommer av selve rapporten.

Dersom en rapport ikke lar seg laste opp, må målte verdier registreres manuelt.

 

Vær oppmerksom på at det med parameteren 'Vanninnhold' menes vann i isolasjon (dvs olje, og denne angis normalt med benevnevnelsen mg/kg).

 

I en kommende versjon av Fosweb vil det kunne bli mulighet for å legge inn flere typer prøveresultater.


Dersom du har avtalt med ditt analyselaboratorium at rapporter skal oversendes direkte til Statnett, skal disse etterhvert bli synlige i listen. Mener du at det mangler en rapport, ta da først kontakt med ditt laboratorium.

Overføringer: Hvordan finne en overføring med T-avgrening?

Data som presenteres i Fosweb benyttes i Statnetts driftssystem.

 

Det betyr at i enkelte tilfeller vil en overføring allment kjent som fra stasjon A til B presenteres i listen som flere overføringer, eksempelvis fra A til C, C til D og C til B.

 

Dette gjelder ofte der det er T-avgreninger på overføringer.

Disse avgreningene betraktes som stasjoner i systemansvarliges driftssystem.

Linje fra stasjon til en T-avgrening og linje videre fra T-avgrening til stasjon, vises derfor her som to separate overføringer.

 

Eksempel på T-avgrening

Eksempel (se figur):

Overføringsforbindelsen mellom de fullverdige 300 kV stasjonene Dalen og Fjell, vil i dataunderlaget vises som to overføringsforbindelser:

S 300 Dalen - Storfossen_T og S 300 Storfossen_T - Fjell.

Det vil også finnes en forbindelse S 300 Storfossen - Storfossen_T.

 

Oversikten dekker sentral- og regionalnett (>24kV) og, i første omgang, transformatorene med primærspenning på 300 kV og over.

 

Dersom du savner en overføring i Fosweb oppretter du den via en innmelding.

 

 

(Angående prefiks (N, M eller S) i navn på overføringer: Disse skriver seg fra driftssentralsystemets tilordning til hhv Nord-, Midt- og Syd-Norge)

Hvor finner jeg mer informasjon?

Generell informasjon finner du på statnett.no/Fosweb/.

 

Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan du kontakte systemansvarlig på fos@statnett.no.