Ofte stilte spørsmål om Driftsstans

Nedenfor finner du tips og svar på spørsmål angående driftsstansmodulen i Fosweb.

Hvordan får jeg tilgang til Fosweb Driftsstans?

Hvordan får jeg tilgang til Fosweb Driftsstans?

For å få tilgang til de ulike moduler i Fosweb må du kontakte din lokale administrator, som tildeler de nødvendige tilganger til din bruker.

Firmaet ditt kan gi deg tilgang med kun innsyn i eller med rettighet til å melde inn driftsstans.

Dersom du ikke vet hvem som har hånd om brukeradministrasjon i ditt selskap, ta kontakt via fos@statnett.no.

Hvordan søker jeg om driftsstans?

Hvordan søker jeg om driftsstans?

Du søker om driftsstans ved å velge Ny driftsstans fra menyen i Fosweb. Alle rødmerkede felt i skjemaet må fylles ut .

Vennligst vær presis ved utfylling av feltet Arbeidsbeskrivelse. 

Hvordan kan jeg få varsling på komponenter tilhørende en annen konsesjonær?

Hvordan kan jeg få varsling på komponenter tilhørende en annen konsesjonær?

Per i dag må Driftsstanskontoret kontaktes for eventuelle endringer i listen over stasjoner og linjer der man ønsker varsling på epost om vedtak om driftsstans. Vi har planer om å gjøre dette tilgjengelig i Fosweb, slik at konsesjonærene (dog foreløpig ikke per bruker) selv skal kunne velge hvilke stasjoner og linjer der det ønskes varsling. 

Hvilke frister gjelder for en planlagt driftsstans?

Hvilke frister gjelder for en planlagt driftsstans?

Følgende frister gjelder for innmelding i Fosweb Driftsstans:

 

Årsplan: 1.september

Alle driftsstanser i sentralnettet for kommende kalenderår, inkludert nedtransformeringer til regionalnettet samt driftsstanser i produksjonsanlegg tilknyttet sentralnettet skal meldes til systemansvarlig innen 1. september hvert år. Dette inkluderer alle 132 kV- anlegg i sentralnettet. På den måten kan flere arbeider samordnes og plasseres i driftsmessig gunstig tidspunkt i forhold til forventet effektflyt i Norge/Norden og i lokale områder. Dette gjelder i hovedsak anleggsdeler som kan medføre flaskehalser, redusert driftssikkerhet eller kan påvirke utnyttelsen av produksjonsapparatet.

 

Innmelding senere på året: 3 måneder

Det aksepteres innmelding også etter at årsplanen er fastlagt, men siste frist for innmelding av planlagte driftsstanser er 3 måneder før utkoblingstidspunktet. Innmelding senere enn 3 måneder før ønsket utkoblingstidspunkt skal begrunnes. Allerede godkjente driftsstanser vil ha høyere prioritet enn senere innmeldte planer.

 

Innmelding mindre enn 3 uker før utkoblingstidspunktet

Innmelding av driftsstanser senere enn 3 uker før ønsket utkoblingstidspunkt aksepteres kun ved uforutsett nødvendig feilretting. Ved utfall med varige feil, skal driftsstans meldes til systemansvarlig når feilårsak er fastslått og forventet innkoblingstidspunkt er avklart, dog senest innen 12 timer etter utkoblingstidspunktet.

Hvorfor er ikke alle relevante anleggsdeler tilgjengelige?

Hvorfor er ikke alle relevante anleggsdeler tilgjengelige?

Hver enkelt konsesjonær har som basis tilgang til kun tilgjengelige anleggsdeler som er registrert på konsesjonæren. 

Dersom ditt selskap mangler tilgang  anleggsdeler dere har konsesjon på,  og som samtidig er registrert på deres selskap i kraftsystemdatamodulen, meld fra om dette til oss på driftsstans@statnett.no

Hvor finner jeg håndboken?

Hvor finner jeg håndboken?

Hvilke føringer gjelder for innmelding av driftsstanser?

Hvilke føringer gjelder for innmelding av driftsstanser?