Vilkår

Standardvilkår for energiopsjonsavtaler i forbruk regulerer inngåelse og håndtering av opsjonsavtaler. Det forutsettes at budgivere har satt seg inn i vilkårene før bud gis.

 

Standardvilkår ENOP.pdf 

 

Vilkårene forklarer hvordan bud skal gis og hvordan opsjonsavtaler inngås. Inngåelse av energiopsjonsavtaler skjer på grunnlag av standardvilkårene.

 

Opsjonsavtaler inngås ved at Statnett påfører aksept på budskjemaet, som er sendt inn av budgiver, og deretter returnerer dette til budgiver. Det utarbeides ikke noe ytterligere avtaledokument.

Publisert - Sist oppdatert