Tilby energiopsjoner

Budprosess 2015/2016

Statnett ønsker bud på energiopsjoner i forbruk for vintersesongen 2015/2016.

Budfrist er onsdag 17. juni 2015 klokken 12:00.
Vedståelsefrist er tirsdag 30. juni 2015 klokken 16:00

Kravene til budgiver er at forbruket bys inn i henhold til spesifikasjoner i standardvilkår for energiopsjoner og at vedlagte budskjema fylles ut korrekt og sendes til Statnett innen budfristen som angis i budinvitasjonen.

Det forbruk som bys inn i energiopsjonsordningen skal være timemålt og ellers kunne være i henhold til de føringer som legges i standardvilkår og budskjema.

Budinvitasjon 2015/2016  
Standardvilkår ENOP 2015/2016
Budskjema Energiopsjoner  
Veiledning til utfylling av budskjema 

Budskjemaet fylles ut og sendes elektronisk til enop.bud@statnett.no  I tillegg skal to signerte versjoner av samme skjema sendes pr post til:


Statnett v/Ole Bengt Eliassen
Postboks 4904 Nydalen 

0432 Oslo


Merk konvolutten: ENOP bud. 


Spørsmål kan sendes til enop.info@statnett.no, eventuelt kontakt Ole Bengt Eliassen, tlf. 23 90 45 39 eller Adam Öggesjö tlf. 23 90 30 96. 

Publisert - Sist oppdatert