Energiopsjoner i forbruk

 Videreføring av ordning med energiopsjoner for sesongen 2015/2016 i Midt-Norge 

Statnett har av NVE fått godkjent videreføring av ordning med energiopsjoner for sesongen 2015/2016.  Ordningen videreføres i tråd med forrige sesongs ordning. Videreføringen gjelder for område Midt-Norge og aktuelle budgivere i elspotområde NO3.

 

Budprosessen ble initiert 13.5.2015, og med aktørenes budfrist 17.6.2015 kl. 12. Statnett beslutter kjøp innen 30.6.2015 kl. 16. Oppdaterte Standardvilkår, Veileder og Budskjema er tilgjengelig for aktørene på "Tilby energiopsjoner".


Vedrørende spørsmål om ordningen anvend enop.info@statnett.no eller kontakt Ole Bengt Eliassen (tlf. 23 90 45 39) og Adam Öggesjö (23 90 30 96).
 

Nærmere informasjon om ordningen: 

Energiopsjonsordningen ble innført i 2006. Siden har Statnett hvert år inngått avtaler om energiopsjoner i forbruk.
 

Hensikten med ordningen er å redusere risikoen for rasjonering i det norske kraftsystemet ved å bidra til reduksjon av forbruket i en svært anstrengt kraftsituasjon. Energiopsjonsordningen har til og med sesongen 2014/2015 vært en nasjonal forsikringsordning, og det har blitt kjøpt opsjoner i alle deler av landet for å være rustet til å håndtere eventuelle svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) som kan oppstå frem til neste vår. Fra og med sesongen 2015/2016 vil det kun kjøpes energiopsjoner i Midt-Norge.

Bedriftene som deltar i ordningen har forpliktet seg til å kunne redusere sitt strømforbruk i noen uker dersom det oppstår en situasjon med stor fare for rasjonering. Bedriftene får i første omgang betalt for denne opsjonen, eller muligheten. I tillegg vil bedriftene få betalt ved en eventuell innløsning av opsjonene.
 

I tillegg til energiopsjoner vil Statnett i en svært anstrengt kraftsituasjon også kunne benytte reservekraftverk som et siste tiltak for å unngå rasjonering. Iverksetting av disse tiltakene krever godkjenning fra Norges vassdrags- og energidirektorat.
 

Som følge av en vurdering av sannsynligheten for rasjonering og behov for SAKS-tiltak er det besluttet at SAKS-tiltakene, ENOP og reservekraftverkene, ikke videreføres etter at forbindelsen mellom Ørskog og Sogndal er ferdigstilt.

Evaluering av ordning med energiopsjoner i forbruk sesongen 2015/2016

Evaluering av ordning med energiopsjoner i forbruk sesongen 2014/2015

Søknad til NVE om delvis videreføring av ordning med energiopsjoner i forbruk for sesongen 2015/2016

NVEs godkjenning av delvis videreføring for sesongen 2015/2016

 

 

 

Publisert - Sist oppdatert