Tariffer i sentralnettet

Statnett er ansvarlig for utforming og fastsettelse av tariffer i sentralnettet. Tariffene bestemmes for ett år av gangen. Ved fastsettelse av tariffsatser tar man utgangspunkt i beregnet inntektsramme det enkelte år og beregner satser på grunnlag av gjeldende tariffstrategi / tariffmodell for sentralnettet.

 

Ved fastsettelse av tariffer i sentralnettet deles kundene inn i tre grupper:

  • Produksjon
  • Stort forbruk
  • Øvrig forbruk

 

Nærmere beskrivelse av tariffmodellen og beregning av tariffsatsene fremgår av tariffheftet som utarbeides hvert år.  

Tariffsatser   2017 2016 2015
Produksjon øre/kWh 1,1 1,0 1,0
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,2 0,2 0,2
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,1 0,1 0,1
Forbruk kr/kW 275 230 200
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW  14 12 10
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW  69 58 50
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW  138 115 100

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW  206 173 150
Reaktiv effekt kr/kVAr  30 30 30

 

Beskrivelse av tariffmodell som er grunnlag for de årlige tariffsatsene fremgår av tariffheftene.

 

Det er ikke gjort endringer i tariffmodellen fra 2015 til 2016.

 

Avregningsgrunnlag for tariff 2016 er lagt ut på NettWeb.

Melding om eventuelle feil i avregningsgrunnlag må meldes innen 1. november 2015.

Publisert - Sist oppdatert