Tariffer i sentralnettet

Statnett er ansvarlig for utforming og fastsettelse av tariffer i sentralnettet. Tariffene bestemmes for ett år av gangen. Ved fastsettelse av tariffsatser tar man utgangspunkt i beregnet inntektsramme det enkelte år og beregner satser på grunnlag av gjeldende tariffstrategi / tariffmodell for sentralnettet.

 

Kundene inn i tre grupper

  • Produksjon
  • Stort forbruk
  • Øvrig forbruk

 

Nærmere beskrivelse av tariffmodellen og beregning av tariffsatsene fremgår av tariffheftet som utarbeides hvert år.  

Tariffsatser   2019 2018 2017
Produksjon øre/kWh 1,14 1,10 1,10
Produksjon, påslag systemdrift øre/kWh 0,20 0,20 0,20
Produksjon, innfasing øre/kWh 0,10 0,10 0,10
Forbruk kr/kW 393 360 275
Fleksibelt forbruk med 15 min varsel kr/kW 20 18 14
Fleksibelt forbruk med 2 timers varsel kr/kW  98 90 69
Fleksibelt forbruk med 12 timers varsel kr/kW  196 180 138

Fleksibelt forbruk med 15 min varsel, 2 t begrenset varighet

kr/kW  294 270 206
Reaktiv effekt kr/kVAr  35 35 30

 

Beskrivelse av tariffmodell som er grunnlag for de årlige tariffsatsene fremgår av tariffheftene.
To elementer i tariffmodellen er endret fra 2018 til 2019

  •  Gulv k-faktor er hevet fra 0,5 til 0,6
  •  Stort forbruk kan maksimalt oppnå 75% tariffreduksjon.

Avregningsgrunnlag for tariff 2019 er tilgjengelig i NettWeb.

Melding om eventuelle feil i avregningsgrunnlag må meldes innen 1. november 2018.

Publisert - Sist oppdatert