Krav til måling av sentralnettsutveksling

Måling av energiutveksling i sentralnettet legges til grunn for økonomiske oppgjør innenfor sentralnettordningen.

Dokumentet krav til måling (KtM) er en retningslinje som skal sikre gode måletekniske løsninger og sikker innsamling av måleverdier som benyttes til avregnings formål. Alle aktører som er tilknyttet sentralnettet har forpliktet seg, i henhold til nettavtalen og/eller innleieavtalen, å rette seg etter KtM.

 

Statnett sendte den 30. april 2015 ut høringsforslag av dokumentet krav til måling, med frist 1. juni. Endelig versjon av KtM, protokoll fra drøftinger, høringssvar og et notat som oppsummerer høringsuttalelsene finner du nederst på siden. Den nye versjonen av krav til måling trer i kraft fra 1. januar 2016.

Publisert - Sist oppdatert