Rapporter fra landssentralen

Her finner du årsrapportene fra systemansvaret og halvårsrapporter (tidligere tertialrapporter) fra landssentralen.

Tertialrapportene er fra årene 2005 - 2011. Fra og med år 2012 leverer Statnett halvårsrapporter. 

 

Ønsker du å abonnere på meldinger fra Landssentralen, kan du gjøre dette ved å skrive ned e-postadressen din under meldingene på Kraftsystemsiden (høyre side).

Publisert - Sist oppdatert