Hasle-piloten

På denne siden finnes informasjon om det pågående bilaterale pilotprosjektet mellom Svenska kraftnät og Statnett om utveksling av FRR-A kapasitet (Frequncy Restoration Reserves – Automatic).

Fase 1 av prosjektet ble gjennomført for uke 44 til 51 i 2014. NVE har gitt godkjenning til å gjennomføre en andre fase av prosjektet som vil foregå fra uke 20 til 25 (se markedsmelding på Nordpoolspot sine sider her). 

 

Hasle-piloten vil utveksle FRR-A kapasitet mellom Norge og Sverige. For å muliggjøre slik utveksling vil overføringskapasitet bli reservert i en eller i begge retninger mellom NO1-SE3; NO1-NO2 og NO1-NO5 (NO1A-NO1). Utveksling av FRR-A kapasitet og tilhørende kapasitetsreservasjoner vil bare bli gjennomført når det er forventet at utvekslingen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Hver fredag vil det på denne siden bli lagt ut informasjon om neste ukes reservasjon av overføringskapastiet for å utveksle FRR-A kapasitet.


I løpet av piloten vil Svenska Kraftnät og Statnett gjennomføre opphandling av FRR-A samtidig, dvs. på torsdager kl. 1000. De ukentlige avgjørelsene for utveksling av FRR-A vil basere seg på resultatene fra et samfunnsøkonomisk verktøy utviklet av Svenska kraftnät og Statnett. FRR-A vil bli utvekslet når verdien av å utveksle FRR-A er større enn forventet verdi av at overføringskapasiteten i day-ahead markedet, og når predefinerte kriterier er oppfylt. Metode for å beregne verdier som sammenlignes og hvilke kriterier som benyttes er beskrevet i notatet: "Methodology and parameters for determining capacity reservation".

Publisert - Sist oppdatert