RKOM-sesong

Statnett innførte høsten 2009 RKOM-sesong. Produktet er tilsvarende RKOM-uke, men med varighet over hele den forventede sesong for markedet RKOM-uke. Vilkår for RKOM gjelder for både RKOM-uke og RKOM-sesong.

Kjøp i RKOM-sesong skal fortrinnsvis gjøres før oppstart av ukemarkedet og budfrist vil normalt være rundt 1. oktober.

 

Statnett inviterer til å gi bud i RKOM sesong for vinteren 2017/2018

Markedsperioden er fra og med uke 45 i 2017, til og med uke 16 i 2018, totalt 24 uker.

Frist for budgiving er fredag 13.10.2017, kl. 12:00 

Vedståelsesfrist er onsdag 25.10.2017, kl. 12:00 

 

Budskjema for RKOM-sesong og vilkår for RKOM finnes her: 

http://www.statnett.no/Drift-og-marked/Markedsinformasjon/RKOM1/Om-RKOM 

 

Signert budskjema sendes til RKOM@statnett.no

 

For kommende sesong er reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) satt til minimum 1700 MW, hvorav 1200 MW for å dekke dimensjonerende feil og minimum 500 MW for å dekke ubalanser. Reservebehovet for å dekke ubalanser kan være høyere enn 500 MW i tilfeller der det forventes flaskehalser mellom elspotområder. Minimum 500 MW dekkes fra produktet RKOM-H eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM.

 

En del av reservebehovet vil sikres i RKOM-sesong. Marginalpriser i RKOM-sesong kan variere per elspotområde og produkt, basert på behov og forventede flaskehalser mellom elspotområder og en samlet økonomisk vurdering.

 

En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 135,9 MW. I perioden uke 45/2017-13/2018 er volumet 185,9 MW. Av disse langsiktige kontrakter tilsvarer 94,4 MW produktet RKOM-B gjennom hele vinteren og resterende volum tilsvarer produktet RKOM-H.

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2016/2017

 

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2016/2017 for ukene 45-15 (7.11.16 - 16.04.17), og har besluttet kjøp.

 

Kjøpt volum for Norge er 543 MW, hvorav 533 MW er RKOM B og 10 MW er RKOM H.

 

Prisen er 8,12 kr/MW/time. Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 26.09.2016.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger.  Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Ole Vegard Lundestad           tlf. 2390 3546

Tor Kristoffersen                       tlf. 2390 3688

 

eller send e-post til RKOM@statnett.no

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2015/16

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2015/2016 for ukene 45-15 (2.11.15 - 17.4.16), og har besluttet kjøp.

 

Kjøpt volum for Norge er 521 MW. Hele volumet er kjøpt fra produktet RKOM Med begrensninger.

Prisen er 7,52 kr/MW/time. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til vilkår gjeldende fra 10.11.2014.

Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler. For kommende sesong er dette volumet 135,9 MW hvorav 41,5 MW fra produktet RKOM Høykvalitet og 94,4 MW fra produktet RKOM Med begrensninger. Resterende volum anskaffes i RKOM uke ut fra prognosert behov uke for uke.

 

Budskjema og vilkår for RKOM.

 

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM sesong 2014/15

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2014/2015 for ukene 46-16 (10.11.14 - 19.4.15), og har besluttet følgende kjøp:

 

 • Kjøpt volum for Norge er 749 MW. Av dette er 20 MW fra produktet Høykvalitet.  
 • Prisen er 8 kr/MW/time. Tilslag er dermed gitt til bud lik eller lavere enn denne prisen.

 

Kjøpet er gjort i henhold til nye vilkår gjeldende fra 10.11.2014.

Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud, og det er kjøpt samlet på tvers av budområder og produktene RKOM Høykvalitet og RKOM Med begrensninger.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) er for kommende sesong satt til 1700 MW. Minimum 500 MW skal dekkes fra produktet Høykvalitet eller øvrige ressurser uten begrensninger innmeldt i RKM. En del av reservebehovet sikres i RKOM sesong. En del av reservebehovet dekkes også opp gjennom langsiktige effektreserver iht St.prp 52 og bilaterale avtaler, som for kommende sesong er 185,9 MW for perioden 1.11.14 – 31.3.15, og 135,9 MW for perioden 1.4.14 – 30.4.15.  Volumet for anskaffelse i RKOM uke vurderes ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM-sesong 2013/2014.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2013/2014, og har besluttet følgende kjøp:

 • Område NOA: 44 MW, pris 1100 (NOK/MW)/uke
 • Område NOB: 287 MW, pris 1370 (NOK/MW)/uke
 • Område NOC: 540 MW, pris 1500 (NOK/MW)/uke
 • Sum for områdene NOA+NOB+NOC: 871 MW

 

Kjøpet for sesongen 2013/2014 gjelder fra og med uke 45 til og med uke 15 (4.11.2013 til 13.4.2014). 

 

 Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud.

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM-sesong 2012/2013.

Statnett har mottatt og vurdert bud for RKOM sesong 2012/2013, og har besluttet følgende kjøp:

 • Område NOA: 67 MW, pris 1000 (NOK/MW)/uke
 • Område NOB: 187 MW, pris 1250 (NOK/MW)/uke
 • Område NOC: 380 MW, pris 1150 (NOK/MW)/uke
 • Sum for områdene NOA+NOB+NOC: 634 MW


Prisrekkefølge er lagt til grunn ved aksept av bud.

 

Resultat etter forespørsel om bud i RKOM-sesong 2011/2012.

Mottatte bud for RKOM-sesong 2011/2012 er vurdert, og Statnett har besluttet følgende kjøp:

 • Område NOA: 169 MW, pris 1150 (NOK/MW)/uke
 • Område NOB: 315 MW, pris 1100 (NOK/MW)/uke
 • Område NOC: 150 MW, pris 1200 (NOK/MW)/uke


Sum for områdene NOA+NOB+NOC: 634 MW

 

Kjøp sesongen 2010/2011

 • Område NOA: 90 MW, pris 1200 (NOK/MW)/uke
 • Område NOB: 190 MW, pris 1250 (NOK/MW)/uke
 • Område NOC: 219 MW, pris 1200 (NOK/MW)/uke


Sum områdene NOA+NOB+NOC: 499 MW

 

Kjøp sesongen 2009/2010

 • Område NOA: 184 MW, pris 1000 (NOK/MW)/uke
 • Område NOB: 212 MW, pris 1075 (NOK/MW)/uke
 • Område NOC: 45 MW, pris 1000 (NOK/MW)/uke


Sum områdene NOA+NOB+NOC: 441 MW

Publisert - Sist oppdatert