Om regulerkraftopsjoner (RKOM)

Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) har som hensikt å sikre tilstrekkelig med oppreguleringsressurser i den norske delen av regulerkraftmarkedet (RKM). Øvrige nordiske land har andre løsninger for å sikre tilgang til reguleringsressurser.

RKOM er et kapasitetsmarked hvor tilbydere får betalt for å garantere at de deltar i RKM. Behovet for å sikre oppreguleringsressurser i RKM har så langt vært hovedsakelig i vinterhalvåret (oktober - april).

 

Effekt fra både produksjon og forbruksutkobling kan tilbys i RKOM.  RKOM stimulerer til at kraftintensiv industri synliggjør og bidrar med sin fleksibilitet ved mulighet for en rask forbruksreduksjon.

 

Regulerkraftopsjoner sikres i RKOM-sesong og i RKOM-uke. Det er ett sett vilkår for RKOM som omfatter både uke- og sesongmarkedet.

 

I RKOM-sesong kjøpes opsjoner med varighet over hele den forventede vintersesongen.  Kjøp i RKOM-sesong skal fortrinnsvis være gjennomført før oppstart av RKOM-uke. Statnett informerer om anbudsinnbydelse og kjøpsprosess gjennom Landssentralens meldingstjeneste, og budskjema og vilkår gjøres da tilgjengelig på Statnetts nettside. Resultater fra budrunde publiseres under RKOM-sesong.

 

Reservebehovet i Regulerkraftmarkedet (RKM) vil vurderes før hver sesong eller ved behov.

 

Kjøp i RKOM-uke blir foretatt ut fra en vurdering av den aktuelle kraftsituasjonen, og da ut fra prognoser på produksjon, forbruk, utveksling mot utlandet og sannsynlige flaskehalser.Budfrist for RKOM-uke er fredag kl. 1200. Kvantum og pris for neste ukes kjøp offentliggjøres på disse nettsider innen kl. 1400 samme dag.

 

Tilbydere skal godkjennes av Statnett og tildeles deretter brukernavn og passord for å kunne delta i markedet. Forespørsel om deltagelse rettes via e-post til rkom@statnett.no.

 

Ønsker du å tilby RK.opsjoner i ukemarkedet, gjøres dette via Kundeportalen LARMweb.

 

For RKOM-sesong legges ut anbudsinnbydelse og budskjema på Statnetts nettsider når dette er aktuelt, og budskjema sendes på e-mail til rkom@statnett.no.

 

RKOM- meldinger kan du få ved å abonnere på meldinger fra landssentralen. Den finner du på landingssiden Drift og marked.

Publisert - Sist oppdatert