Prisområder (elspot og elbas)

I sammenheng med innføring av felles nordisk balanseavregning (NBS) samt idriftsettelse av den nye 420 kV-linjen mellom Ørskog og Sogndal justeres områdeinndelingen i Elspot/Elbas fra og med mandag 7. mars 2016. Den nye forbindelsen medfører at grensen mellom NO3 og NO5 flyttes sørover fra samleskinnen i Åskåra til linjene nord for Sogndal stasjon. Som et resultat av NBS vil i tillegg grensen mellom NO1 og NO3 justeres fra samleskinnen i Litjfossen til 132 kV Ulset-Savalen.

 

Områdedefinisjoner i Elspot/Elbas gjeldende fra og med 7. mars 2016

 

De fem norske Elspot/Elbas-områdene er fra og med 7. mars 2016 definert av:

 

Sørvest-Norge (NO2) avgrenset av

 

300 kV-linje Blåfalli-Mauranger

420 kV-linje Rød-Hasle

420 kV-linje Rjukan-Sylling

300 kV-linje Vemork-Flesaker

300 kV-linje Tokke-Flesaker

300 kV-linje Hof-Flesaker

132 kV-linje Grønnvollfoss-Skollenborg

132 kV-linje Hof-Skollenborg

 

Hvor førstnevnte node ligger i Sørvest-Norge (NO2).

 

Sørøst-Norge (NO1) avgrenset av

 

420 kV-linje Rød-Hasle

420 kV-linje Rjukan-Sylling

300 kV-linje Vemork-Flesaker

300 kV-linje Tokke-Flesaker

300 kV-linje Hof-Flesaker

132 kV-linje Grønnvollfoss-Skollenborg

132 kV-linje Hof-Skollenborg

420 kV-linje Dagali-Ringerike

420 kV-linje Nore1-Sylling

420 kV-linje Usta-Ådal

300 kV-linje Nes-Sogn

300 kV-linje Hemsil 2-Sogn

132 kV-linje Flå-Sandum

300 kV-linje Vågåmo-Øvre Vinstra

132 kV-linje Ulset-Savalen

 

Hvor sistnevnte node ligger i Sørøst-Norge (NO1).

 

Vest-Norge (NO5) avgrenset av

 

420 kV-linje Sogndal-Høyanger

132 kV-linje Sogndal-Mel

300 kV-linje Mauranger-Blåfalli

420 kV-linje Dagali-Ringerike

420 kV-linje Nore1-Sylling

420 kV-linje Usta-Ådal

300 kV-linje Nes-Sogn

300 kV-linje Hemsil 2-Sogn

132 kV-linje Flå-Sandum

 

Hvor førstnevnte node ligger i Vest-Norge (NO5).

 

Midt-Norge (NO3) avgrenset av

 

300 kV-linje Vågåmo-Øvre Vinstra

132 kV-linje Ulset-Savalen

420 kV-linje Høyanger-Sogndal

132 kV-linje Mel-Sogndal

300 kV-linje Verdal-Tunnsjødal

300 kV-linje Namsos-Tunnsjødal

 

Hvor førstnevnte node ligger i Midt-Norge (NO3).

 

Nord-Norge (NO4) nord for NO3.

 

Statnett vil understreke at områdeinndelingen refererer til noder i det elektriske nettet, og er ikke å forstå som en geografisk inndeling.

 

Områdeinndelingen gjelder inntil nytt varsel foreligger.

Publisert - Sist oppdatert