Søk om konto i NECS

For å få opprettet konto i sertifikatregisteret, NECS, for opprinnelsesgarantier må dokumentet Standard Terms and Conditions fylles ut. Det ferdig utfylte dokumentet skrives ut og signeres av den/de som har signaturrett eller prokura i henhold til firmaattest, vi godkjenner også daglig leder.

Søknaden sendes deretter til opprinnelsesgarantier(a)statnett.no med firmaattest og årsrapport vedlagt. Faktureringsadresse må også spesifiseres.

 

For bedrifter som ikke er registrert i Norge legges det også ved en fargekopi av passet til personen som signerer kontrakten.

 

Statnett forbeholder seg retten til å innhente ytterligere informasjon i forbindelse med kontosøknader herunder, men ikke begrenset til, kopi av pass fra den som signerer søknaden, informasjon gjennom et "know your customer"-skjema og dokumentasjon på registrering i mva-registeret. All informasjon gitt i forbindelse med kontosøknad kan deles med andre myndighetsorgan inkludert, men ikke begrenset til skattemyndighetene og NVE.

 

Statnett vil ved mottatt signert kontrakt sende faktura på årsavgift til søker. Når denne er betalt vil en konto bli åpnet i registeret.

 

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på følgende adresse: opprinnelsesgarantier@statnett.no.

Publisert - Sist oppdatert