Opprinnelsesgarantier

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at det er produsert 1 MWh fornybar elektrisk energi ved et bestemt kraftverk. Kun anlegg som er godkjent for ordningen om opprinnelsesgarantier kan få slike utstedt.

Statnett er registeransvarlig i Norge og har ansvaret for å drifte og vedlikeholde registeret NECS (Norwegian Energy Certificate System). Herfra utstedes opprinnelsesgarantier ukentlig på bakgrunn av måledata fra avregningsansvarlig.

 

Produsenter som ønsker å motta opprinnelsesgarantier for sin produksjon av fornybar kraft, må få anlegget godkjent av NVE og opprette konto i NECS. Man kan eventuelt velge å benytte en kontofører til å håndtere det praktiske rundt opprinnelsesgarantier.

 

De som ønsker å handle med og/eller innløse garantiene, vil også trenge en konto i vårt register. Dette av ulike grunner, som miljømessige, produktdifferensiering ved markedsføring, skattemessige incentiver eller finansielle.

 

Statnett er medlem av Association of Issuing Bodies (AIB), som er en europeisk forening for utstedere av opprinnelsesgarantier og ulike energisertifikater. Statnett har der en pådriverrolle for gode handelsløsninger i Norden og EU.

 

AIB har utviklet en egen standard, European Electrcity Certificates Systems (EECS), for opprinnelsesgarantier. Norske opprinnelsesgarantier utstedes iht. denne standarden. Den norske domeneprotokollen viser hvordan  de norske reglene og registeret oppfyller disse kravene. 

 

Gjennom en egen hub for utveksling av opprinnelsesgarantier er det mulig å eksportere og importere opprinnelsesgarantier mellom samtlige registre tilknyttet AIB huben. Klikk lenken for å finne hvem som har konto i det norsk registeret. 

 

Publisert - Sist oppdatert