Søk om konto i NECS

Her finner du detaljert informasjon om hvordan søke om konto i NECS. Nederst på denne siden under relevante dokumenter/vedlegg ligger gjeldende vilkår.

 

 I NECS finner du vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Som ansvarlig for det norske elsertifikatregisteret skal Statnett opptre iht. relevante lover og forskrifter og har et eksplisitt kontrollansvar over registeret. Vi er pålagt å kontrollere at alle aktører opptrer korrekt, og at kontosøknader er fullstendige og gir et korrekt bilde av søker.

Publisert - Sist oppdatert