Sikkerhetsstillelse

Enhver Balanseansvarlig skal i henhold til Balanseavtalen stille sikkerhet for økonomiske oppgjør.

Orientering om systemet for sikkerhetsstillelse, og gjeldende avtaler og rutiner finner dere som dokumenter på denne siden.

 

Orientering om systemet for sikkerhetsstillelse

 

Gjeldende avtaler og rutiner

 

Depotbanker

For å operere som depotbank mot avregningsansvarlig stilles det krav til soliditet (rating). Hvilke banker som er godkjente depotbanker, kontaktpersoner og informasjon om rating finnes på dokumentlisten under.

 

 

Unofficial English translations

Publisert - Sist oppdatert