Nordisk balanseavregning

Balanseavregningen i Norden harmoniseres ytterligere og det jobbes med å etablere en felles balanseavregning i Finland, Norge og Sverige

Siden vil oppdateres med informasjon om hva som skjer i forbindelse med videre harmonisering av balanseavregningen i Norden. For mer informasjon se www.esett.com

 

Eksisterende balanseavregning

Ny nordisk harmonisert balanseavregning ble satt i drift 28.september 2009. Her finner du informasjon om de innførte prinsippene.

 

Innføring av nordisk harmonisert balanseavregning stiller nye krav ved registrering av ny produksjon og endring av balanseansvarlig på eksisterende. Det er utabeidet et dokument som beskriver den fremgangsmåten:

 

 

Publisert - Sist oppdatert