Kundeinformasjon

Her finnes en oversikt over kundeinformasjon fra Balanseavregningen.

Virksomhetsrapport

Statnett SF forvalter konsesjon som avregningsansvarlig i det norske kraftmarkedet. I den forbindelse utarbeides det årlig en virksomhetsrapport som redegjør for avregningsansvarligs virksomhet.

  

Gebyrer

Gebyrene i balanseavregning endres fra og med 1.januar 2015. Nye gebyrsatser er: 


Månedsgebyr: 500 NOK/måned
Volumgebyr på forbruksubalanse: 1,40 NOK/MWh
Gebyr på målt forbruk: 0,10 NOK/MWh
Gebyr på målt produksjon: 0,05 NOK/MWh

 

Avregningsansvarlig kan ved behov endre gebyrsastene med én måneds varsel.

Publisert - Sist oppdatert