Kundeinformasjon

Her finnes en oversikt over kundeinformasjon fra Balanseavregningen.

Virksomhetsrapport

Statnett SF forvalter konsesjon som avregningsansvarlig i det norske kraftmarkedet. I den forbindelse utarbeides det årlig en virksomhetsrapport som redegjør for avregningsansvarligs virksomhet.

  

Gebyrer

Gebyrene i balanseavregning gjeldende fra og med 1.januar 2018: 


Ukentlig gebyr: 30 EUR/Week
Volumgebyr på forbruksubalanse: 0,16 EUR/MWh
Gebyr på målt forbruk: 0,03 EUR/MWh
Gebyr på målt produksjon: 0,015 EUR/MWh

 

Avregningsansvarlig kan ved behov endre gebyrsastene med én måneds varsel.

Publisert - Sist oppdatert