Balanseavtalen

For å få tilgang til å handle i engrosmarkedet for elkraft i Norge, må en del formaliteter på plass.

Aktøren må blant annet inngå en Balanseavtale med Statnett, signere avregningsavtale med eSett, stille nødvendig sikkerhet og registreres og sertifiseres på Edielportalen for meldingsutveksling. På denne siden finnes relevante veiledere og dokumentasjon.

Fra 1.mai 2017 vil kontakt om signering av nødvendige avtaler skje via eSett (www.esett.com)

Publisert - Sist oppdatert