Balanseavtalen

For å få tilgang til å handle i engrosmarkedet for elkraft i Norge, må en del formaliteter på plass.

Aktøren må blant annet inngå en Balanseavtale med Statnett, stille nødvendig sikkerhet og registreres og sertifiseres på Edielportalen for meldingsutveksling. På denne siden finnes relevante veiledere og dokumentajson,

Publisert - Sist oppdatert