Avregningsavtalen

Avregningsansvarlig sammenstiller all handel og utveksling i engrosmarkedet for elkraft i Norge og beregner Regulerkraft.

Statnett er i konsesjon fra NVE tildelt rollen som Avregningsansvarlig for Regulerkraft.

 

Det inngås ikke lenger en særskilt avregningsavtale med nettselskapene som oppgavegivere. Nettselskapets rapporteringsplikter dekket gjennom lover og forskrifter.

Publisert - Sist oppdatert