Høringer og konsultasjoner

Her finner du pågående høringer og konsultasjoner fra Statnett. Høringssvar sendes firmapost@statnett.no med mindre annet er beskrevet i høringsdokumentene.

Her er en oversikt over alle konsultasjoner som kommer under Network Codes.

 

16.04.2018 Forslag til endring i ordning for flere Nominated Electricity Market Operators (NEMOs) i kapasitetsregion Norden

De nordiske TSOen har sendt et forslag om endringer i ordning for flere NEMOs iht.  artikkel 45 og 57 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 (CACM)..Høringsfristen er 17. mai 2018.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

 

09.03.2018 – Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet

Forslag til inndeling i LFC-blokker i det nordiske synkronsystemet er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 9. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

 Kontaktpersoner i Statnett:

Gunnar E. Nilssen (gunnar.nilssen@statnett.no)

 

 

Europeiske implementasjonsprosjekter, MARI og PICASSO, inviterer til aktørmøte 26. og 27. mars.

ENTSO-Es prosjekter for implementering av europeiske markedsplattformer for balansetjenester (aFRR og mFRR), PICASSO og MARI, inviterer interessenter til møte i Brussel 26. og 27. mars. Temaet for møtet er interessenters tilbakemeldinger gitt under konsultasjonene som ble gjennomført november og desember 2017, samt utvikling i prosjektene.

For mer informasjon om møtene og påmelding, se vedlegg. Påmeldingsfristen er satt til 20. mars.

 

Invitasjon fra ENTSO-E


Kontaktpersoner i Statnett:
PICASSO: Eivind Lindeberg, Eivind.Lindeberg@statnett.no
MARI: Finn Erik Ljåstad Pettersen, Finn.Pettersen@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsanalyser

Forslag til metodikk for koordinert analyse av driftssikkerhetsnalyser iht. SO GL art. 75(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

26.02.2018 Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall

Forslag til metodikk for å vurdere relevansen av aktiva for koordinering av utfall iht. SO GL art. 84(1) er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 6. april 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

 

 Her finner du avsluttede høringer og konsultasjoner.

Publisert - Sist oppdatert