Høringer og konsultasjoner

Her finner du pågående høringer og konsultasjoner fra Statnett. Høringssvar sendes firmapost@statnett.no med mindre annet er beskrevet i høringsdokumentene.

26.04.2017 Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021

Systemdrifts- og markedsutviklingsplanen (SMUP) 2017-2021 beskriver Statnetts oppgaver knyttet til systemansvaret, sentrale forhold i dagens systemdrift, konsekvensene av endringer fremover, og prioriterte tiltak frem mot 2021. Nye løsninger vil påvirke bransjen, og Statnett ønsker å legge til rette for at informasjon som påvirker beslutninger og utvikling for aktørene gis så tidlig som mulig, og med nødvendig grad av detaljering. Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen.

 

Innspillene merkes "SMUP 17/00512" og sendes firmapost@statnett.no. Fristen for innspill er satt til 31.05.2017.

 

Her finner du høringsdokumentene

 

Kontaktperson:

Ingrid Helene Eivik, ingrid.eivik@statnett.no

 

14.04.2017 Fallback-løsning CCR Hansa

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Hansa-regionen. Denne regionen omfatter kun overføringsforbindelsene mellom Norden og Kontinentet. Høringsfristen er 15. mai.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

11.04.2017 Metodikk for å prise nettkapasitet for intradag handel

I henhold til CACM artikkel 55 skal det utarbeides en metode for å kunne prise nettkapasitet for intradag handel. Reguleringen gir føringer for hvordan en slik mekanisme kan designes der det viktigste er at nettkapasitet kun skal prises når det er en reel flaskehals og prisen skal baseres på bud fra markedet.

 

Forslaget til metodologi ble lagt ut på høring 11. april, og det holdes en offentlig høringsmøte 19. april i Brussel

 

Her kan du melde deg på høringsmøtet. 


Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Jan Hystad jan.hystad@statnett.no

 Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

07.04.2017 Koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden

I henhold til (EU) 2015/1222, "Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management" (CACM), skal de nordiske TSOene foreslå en ny koordinert metodikk for kapasitetsberegning i Norden. Forslaget gjelder spot- og intradagmarkedet, og vil bli oversendt hver av de nordiske Regulatorene i September 2017.

Før Regulatorforslaget oversendes Regulatorene, skal dette forelegges en offentlig høring. Høringen starter 7. april, og avsluttes 15. mai.


Her finner du høringsdokumentene


I forbindelse med høringen, arrangeres også et åpent seminar 19'. april på Arlanda flyplass, Stockholm. Invitasjon til seminaret

 

Kontaktpersoner:

Trond Jensen / Nils Ræder fb@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

13.03.2017 Fallback-løsning for markedsklarering

Dokumentet beskriver prosessen for hva som skjer dersom det ikke er mulig å få til en felles markedsklarering med Europa for Norden når det åpnes opp for mer enn en børs i de nordiske budområdene.

Høringsfristen er 13. april og høringssvarene sendes inn via ENTSO-E sin side for høringer.

 

Her finner du høringsdokumentene.

 

Kontaktperson:

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert