Høringer og konsultasjoner

Her finner du pågående høringer og konsultasjoner fra Statnett. Høringssvar sendes firmapost@statnett.no med mindre annet er beskrevet i høringsdokumentene.

Her er en oversikt over alle konsultasjoner som kommer under Network Codes.

 

16.01.2018 Forslag til metodikk for kost nytte analyse for FCR fra enheter med begrenset energireservoar

Forslag til metodikk for kost nytte analyse, gjeldene for det kontinentale europeiske og det nordiske synkronområdet, for å fastsette krav til varighet på leveranse av FCR fra enheter med begrenset energireservoar i anstrengt drift er lagt ut på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 18. februar 2018. 

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

David Whitley david.whitley@statnett.no

 

15.01.2018 - Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet

Rapporten Forslag til tariffmodell fra 2019 – Utforming av tariffer i transmisjonsnettet er lagt ut på høring.

 

Last ned dokumentet og les mer om høringsprosessen her.

 

02.01.2018 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Norden

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Norden i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 2. februar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Trond A. Jensen trond.jensen@statmett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

20.12.2017 – Forslag til metodikk for koordinert spesialregulering og mothandel i kapasitetsberegningsregion Hansa

Forslag til metodiikk for koordinert spesialregulering og mothandel for kapasitetsberegningsregion (CCR) Hansa i tråd med CACM art. 35 er lagt ut på høring på ENTSO-E sin side for offentlige høringer. Høringsfrist er 28. januar.

 

Høringsdokumentene finnes her.

 

Kontaktperson:

Anders Moe anders.moe@statnett.no

Lars Olav Fosse lars.fosse@statnett.no

 

 Her finner du avsluttede høringer og konsultasjoner.

Publisert - Sist oppdatert