Systemoperatørforum

Statnett arrangerer hvert år Systemoperatørforum i mai eller juni.

Møtet vil gi et oppdatert bilde av systemdriften i dag og sentrale utviklingstrekk innen systemdrifts- og markedsløsninger fremover. Bransjen og aktører inviteres til å bidra til en god dialog rundt disse temaene. Arrangementet er åpent for alle med interesse for driften av kraftsystemet.

  

Det europeiske kraftsystemet gjennomgår omfattende endringer, med stadig større andel lite regulerbar og desentralisert kraftproduksjon, samtidig som utvekslingen mellom land øker og forbruksmønstrene endres. Endringene gir muligheter for verdiskaping for Norge, ikke minst i form av økt verdi av salg av norsk fleksibilitet. Samtidig skal vi opprettholde god forsyningssikkerhet i et kraftsystem med mer dynamikk, større og raskere variasjoner og mindre marginer. Dette krever en betydelig omstilling med nye løsninger på mange områder.

 

Aktivitetsnivået med hensyn til utvikling av nye systemdrifts- og markedsløsninger er høyt både i Norge, Norden og Europa. Statnetts Systemdrifts- og markedsutviklingsplan (SMUP) gir en beskrivelse av endringer, konsekvenser og utviklingstiltak for Norge. Endringene vil i stor grad påvirke bransjen som helhet, og utviklingen og implementering av nye løsninger er avhengig av god kommunikasjon og et tett og godt samarbeid i bransjen.

 

Kontaktperson i Statnett:

Hanne Finstad

Epost: Hanne.finstad@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert