ISB – IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret

ISB-gruppen ble opprettet i 2011 som en undergruppe under "Forum for Systemtjenester".

ISB fungerer som koordineringsforum mellom aktørene i bransjen og Statnett, og fokuserer spesielt på endringer i funksjonalitet med IKT grensesnitt. Dette gjelder funksjonalitet som vil bli implementert i de neste 1- 2 årene.

 

ISB har normalt 2 møter i året.

 

Medlemmer: Aktører i bransjen samt leverandører av aktørenes fagsystemer.

 

Kontaktperson i Statnett:

Lars Martin Teigset

Epost: lars.teigset@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert