Forum for systemtjenester

Forum for systemtjenester er en viktig arena for å avdekke og diskutere både aktørenes og Statnetts erfaringer og behov. Her informerer vi og har dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag med systemtjenester.

Forumet ble opprettet i 2009 med ønske om å styrke dialogen med representanter for bransjen og reetablere egnede faste fora for dialog om  utvikling av systemtjenester.

 

Forumet er en møteplass hvor systemansvarlig og aktører kan diskutere problemstillinger knyttet til:

 

  • Betaling for systemtjenester etter fos § 27
  • Utvikling av nye markedsløsninger og produkter

 

Invitasjonen til forum for systemtjenester sendes til bransjeorganisasjonene (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass) som skal sikre relevant og representativ deltagelse fra sine medlemmer. NVE holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.

 

 Forum for systemtjenester 2018 arrangeres 31. oktober, trykk her for påmelding

 

Kontaktperson i Statnett

Martha Marie Øberg

Epost: martha.oberg@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert