Dialogforum med bransjen

Statnett ønsker å gjennom målrettet og god informasjon, dialog og et tett samarbeid med bransjen legge til rette for effektive løsninger og en effektiv implementering av tiltaksplanen i SMUP. Som et viktig bidrag i å sikre at vi oppnår et godt samarbeid som oppleves som effektivt for både Statnett og bransjen for øvrig arrangerer Statnett Dialogforum med bransjen.

Formålet med Dialogforum er å diskutere og avklare dialog- og samarbeidsbehov.

  • Avklare dialog- og samarbeidsbehov og forventninger til samarbeidet
  • Evaluere samarbeidet og foreslå forbedringer og tilpasninger av ulike fora for informasjon og samarbeid, etter erfaringer og endringer i behov
  • Vurdere og anbefale tiltak for informasjonsdeling
  • Avklare bransjens involvering i konkrete utviklingstiltak og generelle rammer for dette
  • Utarbeide en omforent overordnet plan for dialog og samarbeid for kommende år

 

Faglige problemstillinger diskuteres ikke i Dialogforum, men i andre faglige rettede fora. 

 

Dialogforum vil ha en rådgivende funksjon overfor systemansvarlig om hva som ansees som viktige områder for samarbeid og dialog.  

 

 

Dialogforum har representanter fra relevante bransjeorganisasjoner (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri og Norsk Olje og gass) og Statnett som systemansvarlig. 

 

Forumet vil normalt ha ett årlig møte, som avholdes i tidlig i året. Første møte i Dialogforum er satt til 16. mai 2018.

 

Agenda og underlag til møtene, samt referat finnes under relevante dokumenter.

 

Kontaktperson i Statnett:

Ingrid Eivik

Epost: Ingrid.eivik@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert