Informasjon om innholdet av iframen: Produksjon og forbruk

Produksjon og forbruk

Last ned data Full skjermvisning

Produksjon og forbruk

Strøm kan ikke lagres. Derfor må det alltid være balanse mellom produksjon og forbruk. Se hvordan produksjonen og forbruket av elektrisk kraft har vært i Norge, uke for uke, tilbake til 2001. 

Alle målinger skjer pr. time. Ønsker du å se på lange tidsperioder kan det være hensiktsmessig å velge en annen tidsoppløsning. Man kan da bytte fra Time til for eksempel Uke eller Måned. I tabellen til venstre vises da maksimum-, minimum- og gjennomsnittsverdi for den aktuelle tidsoppløsningen. Sum angir totalverdien for tidsperioden, og vil derfor ikke endres selv om du endrer tidsoppløsning.


Statistikken er ikke korrigert for en feilmargin på én til to prosent. Den kan derfor avvike noe fra nøkkeltallene du finner i tabellen over årsproduksjon og forbruk fra 1974 til nåtid.

Produksjon er summen av kraft som de større produsentene leverer, pluss antatt kraftproduksjon i mikro- og minikraftverk. Forbruk er beregnet som produksjon pluss kraftimport, eventuelt minus eksport, på Statnetts forbindelser til Norden og Europa.

Mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.