Informasjon om innholdet av iframen: Nordisk kraftbalanse

Nordisk kraftbalanse

Last ned data Full skjermvisning

Nordisk kraftbalanse

Nettdrift er en balansekunst. Strømmen produseres i det øyeblikket den forbrukes. Statnett har derfor som oppgave å opprettholde balansen mellom produksjon og forbruk. Balansen ser vi på nettfrekvensen, som indikerer rotasjonshastigheten til aggregatene i det nordiske kraftsystemet. Ved 50 Hz er systemet i balanse. Akkurat som i en bilmotor vil en økt belastning føre til at turtallet synker. Dersom belastningen i kraftsystemet øker vil frekvensen synke, og Statnett må be produsentene om å øke sin produksjon. Normaldriftsbåndet i det nordiske kraftsystemet er definert til å være mellom 49,90 og 50,10 Hz, og perioder med drift utenfor dette båndet omtales som frekvensavvik.

Oversikten over produsert kraft hentes fra Scada-systemet til Statnett og baseres på produksjonsplaner fra kraftprodusentene samt målinger på grenseforbindelsene. Tallene for produksjon vil derfor fravike noe fra faktisk produksjon.

Tallene i tabellen viser produksjon i MW per kilde, og oppdateres automatisk per minutt.

Noe tidsforsinkelse og mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.