Informasjon om innholdet av iframen: Nordisk kraftflyt

Nordisk kraftflyt

Last ned data Full skjermvisning

Nordisk kraftflyt

Norden er et felles kraftmarked del opp i ulike prisområder (feks NO1). Kartet viser hvor mye effekt som flyter mellom de ulike prisområdene (elspotområder) akkurat nå.

Prisområdene er markedsområder for anmeldinger av kjøp og salg av kraft på børsen. Dette vil si at anmeldinger om kjøp og salg av kraft skal gjøres spesifikt for hvert elspotområde for hver time det kommende døgnet. Prisen blir altså ikke regulert av myndighetene, men er et resultat av den etterspørsel og det tilbud på kraft for dette markedsområdet som blir meldt inn til kraftbørsen.

Som en konsekvens av dette vil kraft- og markedssituasjonen i hvert område avgjøre hvilken retning kraften flyter mellom elspot-omådene. I områder med energiknapphet vil kraftprodusentene normalt sette en høyere pris på sine vannressurser enn produsenter i områder med bedre energibalanse. Høyere pris indikerer at produsentene ønsker å spare vannet til en senere anledning, ut fra en forventning om bedre priser i fremtiden.

Dette vil igjen føre til en lavere kraftproduksjon i områder med energiknapphet; ressursene spares til det er mest bruk for dem. I områder med positiv energibalanse vil det produseres mer enn forbruket innen eget område. Her vil prissignalet være motsatt; ressursene er billige og vil ikke ha større verdi i fremtiden.

Resultatet av markedsklareringen i denne situasjonen vil være høy produksjon til lav pris i overskuddsområdet, og lav produksjon til høy pris i underskuddsområdet. Den resulterende kraftflyten blir fra lavprisområdet til området med høyere pris, og altså fra overskuddsområdet til området med dårligst energibalanse.

Dette vil også resultere i at overføringskapasiteten i nettet utnyttes fullt ut når det er behov for det til å transportere kraft fra ett område til et annet. I områder med energiknapphet vil høyere priser dessuten bidra til å dempe forbruket. Slik skal inndeling i prisområder bidra til å redusere faren for lokalt eller regionalt kraftunderskudd.

Mer statistikk kan hentes i fra Nordpool Spot, som er en nordisk børs for elektrisitet.

Mindre avvik i våre data kan forekomme. Ved spørsmål, ta kontakt med webredaktor@statnett.no.