Europeisk plattform for markedsdata

Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for systemoperatører,ENTSO-E, startet 5. januar driften av en nettside for publisering av data fra kraftmarkedene og kraftsystemene i Europa.

Nettsiden har navnet "ENTSO-E transparency platform", og den skal sørge for at markedsinformasjon er fritt tilgjengelig for alle.  Bakgrunnen for den nye tjenesten er nye europeiske transparensregler som forplikter markedsaktører, nettselskaper, systemoperatører og kraftbørser til å levere data som omfatter grunnleggende størrelser i produksjon, forbruk, overføring, samt balansering av kraftsystemet. 

 

Statnett har deltatt i dette arbeidet sammen med øvrige europeiske systemoperatører, og norske data sendes til transparensplattformen av Statnett og av Nord Pool Spot.

 

Transparensplattformen finnes på http://transparency.entsoe.eu/.

 

For mer informasjon, se ENTSO-Es nyhetsmelding og Statnetts tidligere nyhetsmelding.

Publisert - Sist oppdatert