KUBE 2017

Hvert år tilbyr Statnett seks studenter muligheten til å jobbe med det tverrfaglige sommerprosjektet KUBE, som starter i juni og går over syv uker.

Navnet KUBE gjenspeiler noe av det sommerprosjektet skal være; en tankeboks hvor ulike fagretninger danner veggene rundt. I KUBE skal studentene være nytenkende og ideskapende, og på samme tid bruke erfaring fra studiene og dra nytte av Statnetts kompetanse.

 

Statnett vil i årene som kommer være preget av høy utbyggingstakt, teknologiutvikling og hensyn til det ytre miljøet. Statnett planlegger betydelige investeringer og har en sentral rolle i videreutviklingen av et nordisk og europeisk kraftmarked. KUBE er et fremtidsrettet prosjekt som tar for seg sentrale utfordringer som Statnett står ovenfor.

 

KUBE har gitt meg muligheten til å bruke fagkunnskapen min på en reell problemstilling, samtidig som jeg har lært mer om temaer jeg syns er spennende. Statnett har høy kompetanse på temaene KUBE tar tak i, og har overøst meg med fagkunnskap.
– Tommy Haugen, Industriell økonomi – Energifysikk og Energiøkonomi, ved NMBU

 

Gjennom sommerprosjektet KUBE får studentene en unik innsikt i kraftbransjen. De skal arbeide med å skrive en rapport hvor de belyser relevante tverrfaglige aspekter tilknyttet årets KUBE-tema. God bakgrunnskunnskap for å gjøre dette får de blant annet gjennom egne studier, en intens og lærerik introduksjonsuke med foredrag tilknyttet årets KUBE-tema, veiledning fra ansatte i Statnett og en spennende ekskursjon. Tidligere ekskursjoner har gått til ulike steder i Norge og Norden. Ved prosjektets avslutning presenteres resultatene for Statnetts ansatte og konsernledelsen.

 

 

Problemstillinger fra tidligere KUBE-prosjekt:

  • Når vil det lønne seg å bygge et offshore kraftnett?
  • Hva vil innføringen av et felles, grønt sertifikatmarked med Sverige bety for Statnetts virksomhet?
  • På hvilken måte bør Statnett fokusere på Smart Grid i det videre arbeidet ved utviklingen av fremtidens kraftnett?
  • Hvordan bør Statnett drifte kraftsystemet i 2020?
  • Statnett og Europa – Hvordan sikre verdiskaping frem mot 2030?
  • Hvordan stimulere til samfunnsøkonomisk plassering av ny vindkraft i Norden?

 

 

KUBE og tverrfagligheten i gruppa, ga meg muligheten til et unikt innblikk i kraftbransjen - også i de mer ingeniørtekniske og politiske dimensjonene, som jeg ikke kjente til fra før.
– Julie Larsen Gunnerød, Master Samfunnsøkonomi ved UiO

 

Hvem kan søke?

Du har interesse og engasjement for Statnetts virksomhet. For tiden er du masterstudent, og har til sommeren 2017 fullført minst tre år av studiet.

 

Vi søker studenter fra fagretninger som ingeniør, økonomi, industriell økonomi, IT, samfunnsøkonomi, statsvitenskap, jus, miljø- og naturforvaltning.

 

 

Har du spørsmål?

Les mer om KUBE-prosjektet under ledige stillinger i perioden fra midten av november til slutten av februar eller send en forespørsel til: kube@statnett.no. Alle søknader må sendes gjennom vår søknadsportal.

Publisert - Sist oppdatert