Visste du at…?

Statnett er en stor og spennende bedrift. Det er kanskje mye du ikke visste om oss?
  • Med sitt eierskap i NordPool var Statnett blant de første selskapene i verden til å starte og drive en effektiv kraftbørs. Sammen med de nordiske nettselskapene har man laget en modell som er, og har vært, en inspirasjonskilde for europeiske kraftbørser.

 

  • Norsk vannkraft gjør Norge til en viktig brikke i Europeisk kraftsammenheng.  Vannmagasinene våre gir oss nemlig muligheten til raskt og billig å kunne tilpasse kraftproduksjonen til det faktiske behovet i Norge og hos våre nordiske og europeiske handelspartnere.

 

  • Sammen med de andre Europeiske sentralnetteierne sitter Statnett i flere Europeiske utvalg som skal utvikle fremtidens handelsløsninger og nettstandarder. Den viktigste er Entso-E. Les mer om Statnetts engasjement i Entso-E på www.entsoe.eu.

 

  • Statnett har Guinness rekord for verdens lengste undersjøiske høyspentkabel. Kabelen strekker seg over 577,5 km fra Feda i Norge til Eemshaven i Nederland og har en kapasitet på 700 MW. Den veier 47 000 tonn og ligger på det dypeste 410 meter under havet. Kabelen bærer navnet NorNed, og Statnett har allerede to kabler til Storbritannia og Tyskland på tegneblokken som vil bli enda lenger.

 

  • Hver sommer arrangerer Statnett et tverrfaglig studentprosjekt kalt KUBE, hvor seks studenter får mulighet til å jobbe med en av Statnetts fremtidige utfordringer. Vi stiller sterke faglige ressurser til disposisjon for å gi studentene best mulig faglig støtte. Samtidig tilbyr vi kurs og opplæring i teamarbeid og presentasjonsteknikk. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere, og mottar mye oppmerksomhet i organisasjonen. Vil du vite mer om KUBE? Send en mail til kube@statnett.no
Publisert - Sist oppdatert