Utvikling

Hos Statnett satser vi på våre medarbeidere gjennom systematisk utviklingsarbeid.

Kompetanseutvikling

Hovedretningen i strategien er at Statnett skal være:

  • Effektiv
  • Smart
  • Sikker


For å lykkes med det er vi avhengig av motiverte, engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. Kompetanse og kompetanseutvikling hos den enkelte av våre medarbeidere står sentralt og vi har etablert program for utviklingssamtaler, kompetanse- og karriereutviklingsmodell og introduksjonsprogram, i tillegg til vårt eget Prosjektakademi.

 

Kompetanse- og karriereutviklingsmodellen

Kompetanse- og karriereutviklingsmodellen i Statnett skal bidra til at Statnetts medarbeidere har den riktige kompetansen i henhold til selskapets behov, og at vi har motiverte medarbeidere som bidrar til at vi oppnår våre mål på en effektiv og god måte.

Modellen bidrar til tydeliggjøring av forventninger til kompetanse, ansvar og utvikling i stillingen og til videre karrierevei. 

Definerte utviklingsveier innen fag, første linje på drift, prosjektledelse og linjeledelse består av naturlige utviklingssteg med økende krav og forventninger til medarbeiderne.

Kompetanse- og karriereutviklingsmodellen er en integrert del av den årlige utviklingssamtalen der man ser kompetanse i nær sammenheng med selskapets strategiske retningen og målstyringsmodellen.

Publisert - Sist oppdatert