Lærlingordning

Hvert år tar Statnett inn motiverte og lærevillige energimontørlærlinger fra hele landet.

Lærlingplassene er lokalisert i divisjon Drift og marked, som har ansvaret for å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge.

 

Vi skiller mellom lærlinger ved stasjonsgrupper og lærlinger ved ledningsområder, som hovedsakelig jobber på henholdsvis koblingsstasjoner og luftledninger. I løpet av læretiden arbeider lærlingene imidlertid på tvers av grupperingene.

 

Læretiden går normalt over to og et halvt år. Gjennomføring av teorieksamen på VG3-nivå i energimontørfaget gjennomføres etter ca. et og et halvt år (opplæring gis underveis). Læretiden avsluttes med en praktisk fagprøve. 

 

Februar: Stllingsannonsene blir lagt ut

Mars: Søknadsfrist 

April/mai: Utvelgelsesprosess

August: Første arbeidsdag

 

Spørsmål om lærlingordningen kan sendes til: laerling@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert