Systemet mellom oss og blackout

Utbyggingen av fornybar energi gir store endringer i det norske og nordiske kraftsystemet. For å løse morgendagens oppgaver øker Statnett digitaliseringen og tar i bruk ny teknologi. IT-systemet Fifty er en viktig del av løsningen, og sørger for at det alltid er tilgjengelig reserver i kraftsystemet, slik at vi har stabil tilgang til strøm.

Balanse mellom forbruk og produksjon
Det må alltid produseres like mye strøm som vi bruker, for å unngå at strømmen går og du blir "strømløs". Å sikre balanse mellom forbruk og produksjon av strøm, som gir en frekvens på 50 Hz, var enklere for 100 år siden enn i dag. Den gangen forbruket var lys i en gate, og strømmen ble produsert i en nærliggende elv. Men i dag er kraftsystemet et sammensatt og avansert system, der hele Norden er knyttet sammen og koblet til resten av Europa.

Fifty skal sørge for at de mest effektive ressursene er tilgjengelig, når det produseres for mye eller for lite strøm i det nordiske kraftsystemet. Disse må være tilgjengelig hvert minutt hele døgnet, året rundt. Fifty er utviklet for å håndtere kompleksiteten.

Ettersom kraftsystemet alltid skal planlegges med balanse mellom forbruk og produksjon av strøm, oppstår behovet for Fifty når det skjer endringer i planene. - Slike endringer oppstår løpende og skyldes som regel at strømforbruket eller strømproduksjonen avviker fra planene. Men det kan også skyldes brudd på en kraftlinje eller andre feil i kraftsystemet, forklarer direktør for IT-utvikling i Statnett Beate Sander Krogstad.

Ettersom kraftsystemet alltid skal planlegges med balanse mellom forbruk og produksjon av strøm, oppstår behovet for Fifty når det skjer endringer i planene, sier Beate Sander Krogstad, direktør for IT-utvikling i Statnett

Et norskutviklet system for nordiske utfordringer

Fifty bidrar med å holde styr på tilgjengelig produksjon og forbruk som er tilgjengelig for løpende reguleringer i kraftsystemet. Løsningen er både en markedsplass og et verktøy for å styre kraftsystemet.

- Fifty samler inn bud på mulige reguleringsreserver fra norske og svenske produsenter og storforbrukere. Fifty sørger så for at prisene settes riktig, og at de markedsmessig mest gunstige endringene i produksjon eller forbruk kan bestilles av driftssentralen i Statnett og hos Svenska kraftnät når det oppstår ubalanser, utdyper Krogstad.

Økte krav til bruk av sanntidsdata, økende mengde data og behov for kunnskap om sammenhenger i dataene vil kreve utvikling av algoritmer som i dag ikke finnes
– Beate Sander Krogstad, direktør for IT-utvikling i Statnett

Økt behov for avanserte algoritmer og maskinlæring

IT-løsninger som Fifty blir stadig viktigere når samfunnet beveger seg bort fra fossile energikilder. Kull- og gasskraft fases ut, og erstattes med vind-, sol- og annen fornybar energi over hele Europa.

Produksjonen fra vind- og solenergi varierer med været og er betydelig vanskeligere å planlegge enn strømproduksjon fra tradisjonell energiproduksjon som vannkraft. Derfor trengs det i økende grad reguleringsreserver. I tillegg er nye strømkabler til Europa under utbygging. Økt overføringskapasitet for strøm vil koble landene tettere sammen. Det betyr at endringer i forbruk og produksjon i land som Tyskland, i økt grad vil påvirke kraftsystemet i Norden.

- Med større og hyppigere endringer trenger vi bedre beslutningsstøtte og mer automatiserte styringssystemer. I den fremtidige balansehåndteringen ser vi for oss at Fifty i enda større grad vil bruke avanserte algoritmer og maskinlæring. Økte krav til bruk av sanntidsdata, økende mengde data og behov for kunnskap om sammenhenger i dataene vil kreve utvikling av algoritmer som i dag ikke finnes, påpeker Krogstad.

Fifty

  • Norskutviklet IT-løsning, utviklet ved smidig iterativ prosess av Statnett
  • Tatt i bruk i 2014
  • Svenska Kraftnät  kjøpte seg inn i løsningen i 2015, og løsningen har siden blitt videreutviklet og forvaltet i et samarbeid mellom Statnett og Svenska kraftnät
  • Utvikles nå videre som en fellesnordisk løsning for balansering av kraftsystemet
  • Utviklingen skjer hovedsakelig i Oslo
Foto: Damian Heinisch

Til toppen